Monday, February 21, 2011

HCOIE - STJECANJE STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA


HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE


Stjecanje statusa povlaštenog proizvođača


Sve europske države bez izuzetka opredijelile su se da u svoje strategije energetskog razvitka ugrade planove značajnog povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i kogeneracije i da implementiraju zakonodavni okvir u kojem će ti planovi biti ostvareni. Sve zemlje Europske unije imaju vlastitu strategiju u pogledu korištenja obnovljivih izvora energije.

Korištenjem obnovljivih izvora energije ostvaruju se interesi Republike Hrvatske u području energetike. Kako bih se ostvario sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije donesen je niz zakonskih i podzakonskih propisa od kojih su najvažniji:
•Zakon o energiji („Narodne novine”, broj: 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008),
•Zakon o tržištu električne energije („Narodne novine”, broj: 177/2004, 76/2007, 152/2008),
•Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine”, broj: 177/2004, 76/2007),
•Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, broj: 33/2007, 133/2007, 155/08, 155/09 i 8/2011),
•Uredba o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče („Narodne novine”, broj: 33/2007),
•Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, broj: 33/2007 i 8/2011),
•Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, broj: 67/2007),
•Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine”, broj: 67/2007).

Prema Zakonu o energiji povlašteni proizvođač je energetski subjekt koji u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu energiju i toplinsku energiju, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša.

Prema Uredbi o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima električne energije, koji prema posebnim propisima imaju pravo na poticajnu cijenu za proizvodnju električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, sve dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja ne dosegne minimalni udio.

Planirano je da do 31. prosinca 2010. godine minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije čija se proizvodnja potiče, iznosi 5,8 % u ukupnoj potrošnji električne energije. Svu električnu energiju koju proizvedu povlašteni proizvođači električne energije iz postrojenja koja koriste OIEK a čija se proizvodnja potiče, otkupljuje operator tržišta, odnosno preuzima svaki pojedini opskrbljivač na način i pod uvjetima propisanim Uredbom.

Tarifnim sustavom određuje se pravo povlaštenog proizvođača električne energije na poticajnu cijenu električne energije koju operator tržišta plaća za isporučenu električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja. Tarifnim sustavom utvrđene su tarifne stavke i visina tarifnih stavki za električnu energiju proizvedenu iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja, ovisno o vrsti izvora, snazi i drugim elementima isporučene energije, kao i način i uvjeti primjene tih elemenata.

Pravo na poticajnu cijenu stječe proizvođač električne energije koji koristi obnovljive izvore energije, odnosno kogeneraciju za proizvodnju električne energije pod uvjetom da je:
•ishodio rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, te
•sklopio s operatorom tržišta (HROTE) ugovor o otkupu električne energije.

Povlašteni proizvođač električne energije svoje pravo na poticajnu cijenu prema Tarifnom sustavu ostvaruje ispunjenjem uvjeta iz ugovora o otkupu električne energije kojeg je sklopio s Operatorom tržišta. Radi sklapanja ugovora o otkupu električne energije energetski subjekt podnosi operatoru tržišta, zahtjev uz koji mora priložiti:
•predugovor ili ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu
•prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

Ugovor o otkupu električne energije se sklapa se na rok važenja od 12 godina. Postojeća postrojenja koja koriste OIE za proizvodnju električne energije starija od 12 godina nemaju pravo na poticajnu cijenu. Operator tržišta sklapat će ugovore o otkupu električne energije uz poticajnu cijenu s povlaštenim proizvođačima električne energije dok ukupna planirana proizvodnja električne energije iz postrojenja koja koriste OIE ne ispuni minimalni udjel električne energije utvrđen propisom.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

Željko Serdar
Voditelj udruženja

2 comments:

 1. Vlada donijela novu uredbu o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije
  Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 28. prosinca 2017. donijela novu uredbu o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Ovom uredbom nastavlja se još godinu dana primjenjivati regulirana otkupna cijena od 0,42 kn/kWh za električnu energiju isporučenu od povlaštenih proizvođača. Osim toga, odgađa se i primjena eko bilančne grupe do 1. siječnja 2019. godine.  Zašto je primjena obaveze otkupa i dalje potrebna?
  Udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske pozdravlja donošenje uredbe kojom je nastavljena primjena obaveze otkupa električne energije isporučene od povlaštenih proizvođača. Vlada je na taj način spriječila neravnotežu na tržištu električne energije, a ujedno smatramo da ta obaveza treba ostati i dalje na snazi sve dok proizvođači električne energije iz OIE imaju valjane ugovore s HROTE-om. Kad bi HROTE stavio električnu energiju proizvedenu iz poticanog sustava na tržište, započelo bi urušavanje stabilnog sustava proizvodnje i prodaje električne energije iz OIE po jasno definiranim uvjetima i cijenama. Nadalje, pokazalo bi se da je proizvodnja električne energije iz OIE preskupa za neobavezan otkup.

  Opskrbljivači u tom slučaju ne bi imali interes ju kupovati na slobodnom tržištu čime bi se smanjila ta cijena. Prihodi koji bi tada HROTE-u nedostajali morali bi se nadoknaditi povećavanjem naknade za OIE na 15-18 lipa po kilovat satu. To bi za sobom povuklo novo povećanje cijena električne energije za potrošače u Hrvatskoj. Ovom uredbom vlada je stvorila prostor za konstruktivan dijalog i iznalaženje kvalitetnog rješenja u tranziciji iz poticanog u premijski model OIE. Također, bilo koji sudionik na tržištu električne energije ne bi zbog nje trebao trpjeti poslovne gubitke.

  ReplyDelete
 2. Prelazak s poticanog na premijski model obnovljivih izvora energije
  Zahvaljujući sustavu koji je utemljen 2007. godine raznim pravilnicima i tarifnim sustavima koji su doprinijeli razvoju OIE u poziciji smo da pokrivamo preko 15% domaće potrošnje električne energije iz OIE. Time smo ujedno prepolovili uvoz električne energije u 2016. godini. Hrvatska je stekla ogromno financijsko i gospodarsko iskustvo zahvaljujući uvođenjem sustava proizvodnje električne energije iz OIE. Na taj način smo uhvatili korak s EU i globalnim energetskim trendovima, a u regiji se pozicionirali kao lider u energetskoj tranziciji prema niskougljičnom gospodarstvu.

  Pokušaj prijelaza iz čisto poticanog (feed-in) sustava prema tržišno održivom premijskom modelu kroz Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (OIEiVUK) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2016. nažalost nije zaživio. Problem je što nisu odrađeni nužni podzakonski akti i to je dovelo do zastoja daljnjeg razvoja OIE. Osim toga osjeća se i svojevrstan zamor materijala u osmišljavanju hrvatske energetske budućnosti oslonjene na OIE. Nedonošenjem podzakonskih akata, a prije svega Pravilnika o OiEiVUK u prošle dvije godine, onemogućen je daljnji razvoj domaće proizvodnje električne energije iz OiEiVUK i daljnja ulaganja u energetski sektor i cjelokupno gospodarstvo.

  Model razvoja poticane proizvodnje električne energije iz OIE ozakononjen je i prihvaćen od svih sudionika na tržištu električne energije počevši od 2007. godine. Od tada pretrpio je mnoge izmjene i dopune koje su i danas važeće, ali koje su kontinuirano poticale investitore na ulaganje u OIE. Ako smo pod zadanim uvjetima i pravnom regulativom krenuli u proizvodnju domaće električne energije ta se regulativa sukladno praksi razvijenih EU zemalja mora poštivati i primjenjivati na sve proizvođače pod istim stečenim uvjetima.  Loše političke odluke uzrokuju lošu ulagačku klimu u Hrvatskoj
  Svjedoci smo prijašnjih loših političkih poruka, što je kulminiralo tijekom 2017. kad su donositelji odluka samo najavama o retroaktivnim izmjenama zakonske regulative i stečenih prava investitora doveli u opasnost već deset godina uređen financijski i gospodarski model poslovanja u sektoru OIE. Domaće i strane financijske institucije su samo na najavu retroaktivnih izmjena stečenih prava investitora negativno reagirale, a posljedice osjećamo i dalje. Investitori se susreću s nepremostivim financijskim rizicima da se projekti u vrijednosti od preko 500 milijuna eura neće realizirati ni u 2018. godini, iako su Hrvatskoj prijeko potrebne nove investicije. Politički donositelji odluka moraju poslati poruku pravne sigurnosti ulagačima u sektoru OIE. To je ujedno i poruka upućena svima koji očekuju predvidivo i sigurno ulagačko okruženje u Hrvatskoj.

  Čvrstog smo stava da Hrvatska može i mora nastaviti daljnji razvoj i primjenu proizvodnje električne energije iz OIE po novom premijskom modelu. Pri tome svi projekti koji su započeli poslovanje po poticanom modelu trebaju ga nastaviti bez direktnih ili skrivenih retroaktivnih mjera. Samo tako ćemo, ulijevajući povjerenje nama investitorima u stabilnost poslovnog okruženja, učiniti novi iskorak u daljnjem razvoju domaće energetike i gospodarstva.

  ReplyDelete