Monday, February 21, 2011

HCOIE - OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTIMA OIE


HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE


Sustavom poticanja obuhvaćena je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije iz slijedećih grupa:

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Grupa 1. Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage do uključivo 1 MW.

Tip postrojenja
a. sunčane elektrane
a.1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW
a.2. sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW
a.3. sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 kW
b. hidroelektrane
c. vjetroelektrane
d. elektrane na biomasu
d.1. kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice…)
d.2. kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina, sječka…)
e. geotermalne elektrane
f. elektrane na bioplin
g. elektrane na tekuća biogoriva
h. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
i. elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka…)

Za postrojenja OIE do uključivo 1 MW propisane su tarife za isporučenu električnu energiju koje se godišnje korigiraju pa se aktualne tarife mogu naći na stranicama HROTE d.o.o.

Grupa 2.Postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage veće od 1 MW.

Tip postrojenja
a. hidroelektrane
b. vjetroelektrane
c. elektrane na biomasu
c.1. kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice…)
c.2. kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina, sječka…)
d. geotermalne elektrane
e. elektrane na bioplin
f. elektrane na tekuća biogoriva
g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
h. elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka…).

Za postrojenja OIE veća od 1 MW propisane su tarife za isporučenu električnu energiju koje se godišnje korigiraju pa se aktualne tarife mogu naći na stranicama HROTE d.o.o.

KOGENERACIJE NA FOSILNA GORIVA

Grupa 3. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 1 MW, priključena na distribucijsku mrežu:

Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage
a. do uključivo 50 kW, tzv. mikro-kogeneracije
b. veće od 50 kW do uključivo 1 MW, tzv. male kogeneracije

Grupa 4. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW, priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu:

Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage
a. veće od 1 MW do uključivo 35 MW, tzv. srednje kogeneracije, priključene na distribucijsku mrežu
b. veće od 35 MW, tzv. velike kogeneracije, te sva kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu mrežu

Za kogeneracijska postrojenja propisane su tarife za isporučenu električnu energiju koje se korigiraju vezano uz prosječnu proizvodnu cijena električne energije i prodajnu cijenu prirodnog plina pa se aktualne tarife mogu naći na stranicama HROTE d.o.o.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

Željko Serdar
Voditelj udruženja

No comments:

Post a Comment