Thursday, February 10, 2011

Grad Zagreb
Jeste li znali?

Grad Zagreb

 jedan je od prvih europskih glavnih gradova koji
je pristupio Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors),
inicijativi pokrenutoj 29. siječnja 2008. godine od strane
Europske komisije kao prioritetnoj akciji prema smjernicama za
poboljšanje mjera energetske učinkovitosti u Europskoj uniji.
Sporazum gradonačelnika podrazumijeva ostvarenje zadanih
ciljeva Europske unije do 2020. godine u reduciranju emisije
CO2 provođenjem aktivnosti definiranih u istom. Aktivnosti se
odnose na izradu i provedbu Akcijskog plana za održivi energetski
razvoj grada, podnošenje izviješća o realizaciji Akcijskog plana,
organiziranje Energetskog dana u suradnji sa Europskom
komisijom i drugim sudionicima i informiranje građana o
mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti
način. Sporazum gradonačelnika je prihvatila Gradska skupština
Grada Zagreba 30. listopada 2008., a prihvaćanje i provođenje
načela i obveza iz tog dokumenta jedan je od važnih preduvjeta za
povećanje energetske učinkovitosti u Gradu Zagrebu.
Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba od 25. studenog
2008. godine, Grad Zagreb je pristupio u punopravno članstvo
udruge Energie-cités, organizacije koja povezuje jedinice lokalnih
i regionalnih vlasti koje skrbe o racionalnom korištenju energije i
primjeni mjera energetske učinkovitosti, koriste obnovljive izvore
energije i brinu o zaštiti okoliša.

Energie-Cités je neprofitabilna

udruga osnovana 1990. godine od strane Europskih lokalnih
vlasti. Od tada intenzivno promovira održivu energetsku politiku
na lokalnoj razini te potiče suradnju između svojih članova u cilju
međusobne razmjene iskustava, znanja i primjera dobre prakse
koji se odnose na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
energije. Udrugu sada predstavlja oko 1 000 članova iz 26 zemalja.

CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES
&
SOLAR SERDAR

Željko Serdar
Head of association

No comments:

Post a Comment