Saturday, August 5, 2017

Yarrow / Stolisnik


Stolisnik

-Achillea millefoltum L. 

Obitelj: Asteraceae  

Nadzemni dio biljke stolisnika - Millefolii herba 
Cvijet stolisnika - Millefolii flos 
Eterično ulje stolisnika - Millefolii aetheroleum. 

Naziv ove biljke potječe od imena mitskog junaka Ahila i "mile folium", što znači tisuću listova. 
Stolisnik je rasprostranjen u cijelom svijetu. Raste i u nizinskim i u planinskim područjima. 

Morfološke i fiziološke značajke
Stolisnik je višegodišnja zeljasta biljka. Korijenov sustav sastoji se od pužućeg rizoma s brojnim sitnim žilicama. Stabljike su ravne, najčešće slabo razgranate, visine do 80 cm. 

Listovi su izduženi, dvostruko i trostruko podijeljeni. Režnjevi su šiljasti i gusto zbijeni.Cvjetovi su složeni i skupljeni u vodoravne cvatove. Obodni cvjetovi su bijele, a vrlo rijetko i ružičaste boje. U sredini cvijeta nalaze se plodni cvjetići. Sjeme je sitno, ovalnog oblika, sive boje. Masa 1000 zrna je 0,10 - 0,15 g. Zrelo sjeme je dobre klijavosti i klija odmah nakon berbe. Nakon dozrijevanja 

sjemena cvjetonosne stabljike se suše. a biljke prezimljavaju u obliku rozete. Stolisnik dobro podnosi niske temperature kao i ljetne vrućine i suše. Cijela biljka je žilava i formira čvrst i gust busen. 

Kemijski sastav i upotreba 
Stolisnik sadrži 0,2 - 1,2 % eteričnog ulja. U ulju tetraploidnog stolisnika ima 30 - 50 %. azulena. nešto cineola. kamfora. sabinena, pinena i drugih tvari. Biljka također sadrži flavonoide, alkaloide (ahilein), tanine, organske kiseline i krom. koji je važan za sintezu inulina. 

Stolisnik je gorka aromatična biljka koja se koristi za poboljšanje probave kao i za stimuliranje lučenja žuči. Koristi se i za izbacivanje žučnih i bubrežnih kamenaca. Može se koristiti i za vanjsku upotrebu u obliku kupki, obloga ili ekstrakata za liječenje kožnih oboljenja, hemeroida itd. Eterično se ulje koristi u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. 

Uvjeti uzgoja 
Klima - Stolisnik treba uzgajati na sunčanim površinama jer nema velikih potreba za vlagom. 

Tlo - Stolisnik se može uzgajati na svim tipovima obradivih tala, neutralne do slabo kisele reakcije. Najbolje uspijeva na dubokim tlima dobrih fizikalnih i kemijskih značajki, ali treba izbjegavati tla bogata dušikom. 

Uzgoj 
Plodored - Stolisnik se kao višegodišnja kultura ne uzgaja u plodoredu. Najbolje ga je saditi iza kultura koje ostavljaju tlo čisto od korova. Leguminoze nisu dobre pretkulture. 

Obrada tla - Za razliku od mnogih kultura, stolisnik ne zahtijeva duboku obradu tla. Oranje treba obaviti na dubinu od 20 do 25 cm. 

Gnojidba - Za osnovnu se gnojidbu upotrebljavaju mineralna NPK gnojiva s povećanim sadržajem fosfora koji potiče razvoj cvatova. 
Gnojidba se obavlja tijekom predsjetvene pripreme tla. Ovisno o plodnosti tla primjenjuje se 200 - 300 kg/ha gnojiva. Mineralna gnojiva treba primjenjivati tijekom cijelog uzgojnog razdoblja i to krajem godine, nakon vegetacije ili u rano proljeće, prije početka vegetacije. U organskoj se poljoprivredi primjenjuje stajski gnoj i druga dozvoljena gnojiva koja sadrže fosfor i kalij. 

Razmnožavanje - Stolisnik se razmnožava direktnom sjetvom sjemena u polje ili preko presadnica. Direktna sjetva sjemena obavlja se sijačicama u redove na razmaku od 50 do 60 cm. Sjeme se sije u brazde, bez naknadnog pokrivanja. Nakon sjetve površinu treba povaljati glatkim valjkom. Sjetva se obavlja krajem kolovoza ili početkom rujna. Sjeme klija za 10 - 15 dana. pa su do zime biljke dovoljno razvijene da mogu prezimiti. Sjetva se može obavili i u proljeće, tijekom ožujka ili najkasnije do polovice travnja. Za sjetvu na razmaku između redova od 50 - 60 cm potrebno je 300 g sjemena uz uvjet da se sije 50 zrna po m². 

Za jesensku je sjetvu potrebno 1 - 2 kg/ha sjemena. Sjeme treba miješali s nekim inertnim materijalom - nosačem (pijesak ili sl.). 
Čistoća sjemena za sjetvu treba biti 90 %, a klijavost najmanje 80 %. Ako se stolisnik razmnožava preko presadnica, sjetva sjemena u hladne lijehe obavlja se u drugoj polovici lipnja. U tom su slučaju biljke spremne za presađivanje krajem listopada. Presadnice se sade na dobro poravnatu i usitnjenu površinu u brazde duboke 5 - 8 cm na razmaku između redova od 50 do 60 cm. Nakon sadnje presadnice se prekriju zemljom i dobro pritisnu. Za površinu od 1 ha potrebno je 66 600- 80 000 biljaka. 

Njega
Stolisnik nije zahtjevna biljka, ali najveći se prinosi postižu na rastresitim površinama čistim od korova. To je posebno važno za mlade biljke u prvoj godini uzgoja. Nasade na siromašnim tlima treba prihraniti mineralnim dušičnim gnojivom. 
Međuredno okopavanje i kultiviranje obično se obavlja 2 -3 puta. a po potrebi i više. 
Prihranjivanje se obavlja u rano proljeće, najčešće tijekom travnja s dušičnim gnojivom (KAN) u količini od 100 do 150 kg/ha. Nakon završetka prve ili na početku sljedeće vegetacije treba primijeniti 100 - 200 kg/ha mineralnog NPK gnojiva. 

Berba
Od stolisnika se koristi cvijet sa stabljikom dužine do 25 cm (herba) ili samo cvijet. Stolisnik se bere u fazi punog cvjetanja. Berba se obavlja strojno, a na manjim površinama ručno. Prva godina uzgoja daje samo jednu berbu i to lijekom lipnja. Višegodišnji nasadi daju dvije berbe, prvu tijekom lipnja, a drugu tijekom kolovoza ili rujna. 

Sušenje
Stolisnik se može sušiti prirodnim putem ili u sušnicama na temperaturi od 40 do 60 °C. Za 1 kg suhih nadzemnih dijelova biljke potrebno je 3,5 - 4,0 kg svježih. 

Prinos
U prvoj godini uzgoja prinos suhih nadzemnih dijelova biljke je 1500 
- 2500 kg/ha. a sljedećih godina i do 6000 kg/ha. Prinos cvijeta u prvoj godini je do 1000 kg/ha, a sljedećih i do 3000 kg/ha. 

Standardi kvalitete za herbu stolisnika (Millefolii hb.) prema Ph. Eur. 5. 
- eterično ulje min. 2 ml/kg (s.t.) 
- strane tvari: 
- dijelovi stabljike promjera većeg od 3 mm max. 4 % 
- ostale strane tvari max. 2 % 
- gubitak sušenjem max. 12,0 % 
- ukupni pepeo max. 10,0 % 
- pepeo netopljiv u HCl max. 2,5 % 


Željko Serdar, Hrvatski Centar Obnovljenih Izvora Energije
(HCOIE)


Yarrow

This herb plant was first used by ancient Greeks over 3,000 years ago for treating external wounds on the skin. The flowers and leaves of yarrow were eaten and also made into a tea-like drink. The fresh leaves were used to stop bleeding wounds, treat gastrointestinal problems, fight fevers, lessen menstrual bleeding and better circulation. The fresh leaves were also chewed on to relieve tooth aches. Scientists have credited yarrow for its benefits relating to almost every organ in the body.


Native Americans used yarrow for wounds, infections and bleeding. Chinese medicine gives it praise for the ability to affect the kidney, spleen, liver and energy channels throughout the body. Animal studies have also shown support for the use of yarrow in cleansing wounds and controlling the bleeding of wounds, cuts and abrasions. Many times yarrow is categorized as a uterine tonic, which supports the circulation in the uterine. Many studies show that it helps the uterine by improving the tone, increasing menstrual flow and reducing spasms in the uterine.

Other benefits of yarrow
Fights bacteria. Yarrow has an antiseptic action. The bitter parts and fatty acids encourage bile flow out of the gallbladder, known as the cholagogue effect. The free-flowing action improves digestion and prevents and gallstones from forming. Decongestant. Yarrow contains a drying effect and seems to improve coughs and sinus infections with sputum formation. Astringent. Very helpful with allergies where nasal secretions and watery eyes are caused by molds, dust, pollen and dander. Yarrow is also known to cause sweating in cases of flu, fevers and colds, helping to cure simple infections. Infusion. Yarrow is used to aid in healing skin conditions, such as eczema. The essential oils are used and rubbed onto the affected area. Anti-inflammatory. The oil found in the yarrow has been used to treat arthritis. Expectorant. Helps to cure colds. Promotes digestion. Helps in the secretion of enzymes and digestive juice and increases appetite; both help in digestion.


Yarrow is highly known and widely used in herbal medicines and supplied either externally or internally. The entire plant is used, both dried and fresh and is best when gathered while in flower. It is recommended to use caution when this herb if used in large or frequent doses taken for a long period of time. This can possibly be harmful and may cause rashes or make the skin sensitive to sun.


The leaves of the yarrow can be used cooked or raw. They have a bitter flavor but are good in mixed salads and best used when they are young. The leaves may also be used as a preservative or flavoring for beer. The flowers and leaves can be made into an aromatic tea and the essential oils found in the flowering heads can be used as flavor for soft drinks. Its basic components are Alpha Pinene, Acetate, Borneol, Beta Pinene, Borneol, Cineole, Camphene, Camphor, Gamma Terpinene, Isoartemisia Ketone, Chamazulene, Limonene, Sabinene and Tricyclene.

Recommended dosage and administration of yarrow for adults

~Yarrow flowers or equal preparations: 3g in one day as tea or infusion ~Extract (1:1, 25 ethanol): 1-4 ml three times in a day ~Dried herb: 2-4 g of infusion or capsules three times in a day ~Tincture (1:5; 40 ethanol): 2-4 three times in a dayWithout generous private donations the CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES would be unable to continue the valuable work it does in bringing objective information to an often overheated debate.


Making a donation is simple: a cheque payable to CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES can be posted to the following address:


CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

Medarska 24,

10 000 ,Zagreb,

CROATIA


or on


CROATIAN CENTER of RENEWABLE ENERGY SOURCES

BANK ACCOUNT 2484008-1105745975

IBAN HR0324840081105745975

SWIFT RZBHHR2X


Zeljko Serdar, Croatian Center of Renewable Energy Sources
(CCRES)