utorak, 15. siječnja 2019.

ZeoliteZeolite refers to any number of absorbent minerals containing traces of both silicon and aluminum. Natural zeolites form as a result of volcanic action, taking anywhere from 50 to 50,000 years to complete formation. Synthetic zeolites can be manufactured with improved speed and uniformity. Zeolites have found application in water filtration, refrigeration, construction, aquariums and alternative medicine. 

Touted Benefits

Zeolite has been purported to have a wide variety of health benefits. According to All Natural Prevention, zeolite has the potential to act as a chelator and remove heavy metals from the body, improve liver function, balance biological pH levels, improve general well-being, control allergies and asthma, improve digestion and act as an antioxidant.

Chelation Research

A study published in the journal "Nutrition and Dietary Supplements," tested the chelation potential of liquid clinoptilolite, a type of natural zeolite. The researchers concluded that clinoptilolite "represents a potentially safe and effective way to remove toxic heavy metals from the body through increased urinary excretion without removing clinically detrimental amounts of vital electrolytes."

Bleeding and Anti-Cancer Claims

There are no human studies demonstrating the effectiveness of zeolite in the treatment of cancer. According to Dr. Andrew Weil, "No published studies show that zeolite has an antitumor effect in humans or offers any benefit to persons with cancer." However, zeolite crystals have been known to help the body's blood-clotting process and, therefore, can slow or stop bleeding.

Warning

A review of zeolite by the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center warns that inhaled zeolite dust causes mesothelioma, a type of lung cancer. Zeolite can also act as an immunosuppressant, decreasing immune activity. The proven chelator activity of zeolites can remove valuable minerals from the body and decrease the effectiveness of certain medications, including aspirin.
ZEOLITE IN AGRICULTURE

Zeolite:

 • Enables better plant growth
 • Improves the efficiency and value of fertiliser
 • Improves water infiltration and retention 
 • Improves yield
 • Retains nutrients for use by plants
 • Improves long term soil quality
 • Reduces loss of nutrients in soil
Applying zeolite to the soil can improve its ability to hold nutrients and water

Zeolite is a natural super porous mineral (part of a group of hydrated alumino silicates). It carries a negative charge balanced by freely moving cations with positive charges. this provides an ideal trap for positive cations like nitrogen rich ammonium and potassium which are then released when demanded by plants.
Zeolites have a very open framework with a network of pores giving it a large surface area for trapping  and exchanging valuable nutrients.

More efficient fertiliser use

With the current high price of ammonium fertilisers zeolite can be used to extend their efficiency and performance. Blending fertiliser with zeolite can produce the same yield from less fertiliser applied because of the reduction of volatolization and leaching losses. It is particularly suitable for banding under drip irrigation planting where it will assist water infiltration, distribution and retention. When fertigation is practiced it will actively hold the nutrients in the rootzone.

More efficient water use

Zeolite assists water infiltration and retention in the soil due to its very porous properties and the capillary suction it exerts. Acting as a natural wetting agent, it is an excellent amendment for non wetting sands and to assit water distribution through soils.

The role of zeolite

Zeolite can hold nutrients in the root zone for plants to use when required. This leads to more efficient use of N and K fertilisers - either less fertiliser for the same yield or the same amount of fertiliser lasting longer and producing higher yields.
An added benefit of zeolite application is that unlike other soil amendments (gypsum and lime) it does not break down over time but remains in the soil to help improve nutrient and water retention permanently. With subsequent applications the zeolite will further improve the soil's ability to retain nutrients and produce improved yields.
And zeolite is not acidic. In fact it is marginally alkaline and its use with fertilisers can help buffer soil pH levels thus reducing the need for lime applications.


Zeolit ( Croatian text )
Zeoliti su rijetki prirodni minerali sedimentnog podrijetla, nastali iz četiri elementa: zemlje, vatre, vode i zraka. Produkt su više milenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima. Zeoliti su minerali čije je nastajanje započelo prije 100 milijuna godina, kada su iz mora izranjali vulkani, dijeleći pritom kontinente, stvarajući planine i formirajući današnji izgled planeta Zemlje. Prilikom erupcija vulkana, tekuća lava i gusti pepeo, u kontaktu s morskom vodom, formirali su stvrdnutu alumosilikatnu lavu, iz koje se, tisuće godina kasnije počeo formirati zeolit. Varijacije temperature, geografskih lokacija i drugih uvjeta imali su utjecaj na milenijske kemijske reakcije između vulkanskog pepela, lave, vode i zraka, što je uvjetovalo brojne razlike u karakteristikama i sastavu različitih vrsta zeolita.

Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se zbog karakterističnih svojstava snažne ionske razmjene koriste u različite svrhe u znanosti, industriji, poljoprivredi, graditeljstvu.      Podvrsta zeolita koji se zove klinoptilolit i koji ima kristalnu molekularnu strukturu tradicionalno se koristio kao prirodni lijek u humanoj medicini. Zeolit klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i adsorbira teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance. Početak suvremene medicinske primjene zeolita klinoptilolita bazirao se na njegovim iznimnim biofizikalnim svojstvima i svojstvu ionske izmjene, koji omogućuju istovremeni proces remineralizacije organizma i učinkovitu prirodnu detoksikaciju. Za suvremenu medicinsku upotrebu zeolit klinoptilolit podliježe procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije u kojem se multipliciraju njegova ljekovita svojstva.
Zeolit je 100% prirodni mineral kojeg ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu. Apsolutno je siguran i netoksičan, nema letalnu ni toksičnu dozu, nema neželjenih kontraindikacija, nuspojava ili interakcija s drugim farmakološkim ili fitofarmakološkim supstancama. Zeolit ne stvara ovisnost, ne taloži se u organima, u cijelosti se eliminira iz tijela.

ŠTO JE AKTIVIRANI ZEOLIT KLINOPTILOLIT
Aktivacija zeolita klinoptlolita postiže se specifičnim tehnološkim postupkom mikronizacije u čestice nano dimenzija, koje su u pravilu manje od stanica ljudskog organizma. Nano čestice sadržane u jednom gramu mikroniziranog klinoptilolita imaju ukupnu površinu od 50.000 m2, a protkane su s 50 milijuna km filterskih mikrokanala, koji predstavljaju izuzetno moćne terapeutske mikrofiltere. Bit metode je mikronizacija i aktivacija, što omogućava da se poznati mehanizmi djelovanja zeolita kao i kapacitet njegovog djelovanja ovim tehnološkim postupkom impresivno multipliciraju.
Postupak aktivacije zeolita klinoptilolita je postupak fine mikronizacije u nano čestice, pri čemu se također obavlja i postupak aktivacija nano čestica. Pritom se ne izazivaju promjene u kemijskom sastavu, ali se mijenjaju određena fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine, a iz unutrašnjosti kristalne strukture oslobađa se voda. Značajno je da kristalna kugla tijekom postupka aktivacije dobiva površinska napuknuća, pa postaje aktivna i u svom unutrašnjem sloju. Mikronizacijom se povećava specifična površina minerala, na taj se način povećava njegova ukupna površina, a time i kapacitet ionske izmjene. Nano-čestice unose u stanicu hranjive sastojke, a iz stanice odnose ostatne produkte metabolizma, te otpuštaju u stanicu slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavajući membranski potencijal i njegovu nepropusnost za štetne agense, te reguliraju acidobaznl status.
Razvoj znanosti, posebice medicinske znanosti 21-og stoljeća je uvelike određen razvojem nanotehnologlja, pa teme o aktiviranom zeolitu postaju sve aktualnije jer zadiru u područje nanomedicine.

UTJECAJ KLINOPTILOLITA KAO DIJETETSKOG PRIPRAVKA KOD TOVLJENJA ŽIVOTINJA
Citati prijevoda: Knjiga o znanosti zeolita i tehnologiji ''Primjena zeolita u medicini''
Utjecaj klinoptilolita kao dijetetskog pripravka kod tovljenja životinja, autori: Krešimir Pavelić i Mirko Hadžija, Institut Ruđer Bošković, Zagreb:
''Dijetetski dodatak klinoptilolita prehrani blagotvoran je pri tovljenju životinja. Kod svinja tovljenih klinoptilolitskom dijetom zabilježeno je povećanje težine, a bile su manje podložne bolestima od svinja hranjenim običnom prehranom. Životinje su iskazale i povećani tek, te redovitu i urednu probavu, a također se povećao udio mesa u odnosu na salo. Klinoptilolit aktivno adsorbira amonijak, karbon dioksid, hidrogen sulfid i merkapante, te posjeduje jak deodorirajući učinak. Isto tako odstranjuje toksine te stvara promjene u enzimološkim te imunološkim reakcijama. 
Rađeni su slučajevi primjene zeolita u industriji uzgoja životinja. Odojci stari 27 dana bili su tokom 4 tjedna hranjeni prirodnim klinoptilolitom sa 2% udjela u hrani, korigirano faktorom koncentracije, što je doprinijelo tendenciji bržeg rasta, te povoljnijeg odnosa hranjeno-dobiveno. Čak i kada prehrani kasnije nije dodavana hranjiva otopina, odojci su nastavili tokom cijelog perioda pokusa pokazivati evidentno pojačan rast, te povoljniji odnos hranjeno-dobiveno. 
Klinoptilolit je također povećao lučenje nitrogena u izmetu te je umanjio lučenje nitrogena u urinu. Nije pokazao utjecaj na postojanost proteina. Iz toga slijedi kako je klinoptilolit kao dodatak prehrani za uzgoj svinja izmijenio lučenja u urinu bez utjecaja na postojanost proteina. 
Kokoši stare 16 tjedana iz tri različita legla hranjene su sa 135 g proteina po kg, te sa i bez 50 g klinoptilolita po kg. Sterilni riječni pijesak zamijenio je klinoptilolit u kontroliranoj prehrani kako bi zadržao prehranu isoenergetskom. Značajne promjene zamijećene su pri hranjenju klinoptilolitom, posebno kod broja izleženih jaja po kokoši, debljini ljuske, učinkovitosti pri iskorištavanju hrane u probavi, te vlažnosti izmeta. Između tretmana nisu bile uočene nikakve promjene u probavi, težini, starosti prvih nosilja, težini ploda, unosu hrane, te razini absorpcije aminokiselina radioaktivnih lizina i metionina u krvotoku.
Klinoptilolit kao dodatak u prehrani znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina zbog svog snažnog svojstva apsorpcije aflatoxina i zearalenona. Procjenjuje se da će klinoptilolit kao dodatak prehrani, u vrijednostima 1,5% te 2,5%, umanjiti štetne učinke 2.5 mg čistog aflatoksina na brojlerskim pilićima. Tretman aflatoksina značajno smanjuje serum čistog proteina, bjelančevina, anorganskih fosfata, mokraćne kiseline, kolesterola, hematrocita, crvenih krvnih zrnaca, prosječnog tjelesnog volumena, hemoglobina, broj trombocita i monocita i povećava broj bijelih krvnih zrnaca i neutrofila. Dodatak klinoptilolita u aflatoksin-prehranu znatno umanjuje njegove štetne učinke i trebao bi biti od pomoći pri tretmanu aflatoksina u peradarstvu. Klinoptilolit kao dodatak u prehrani od 50 g po kg znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina u uzgoju japanskih prepelica od 10 do 45 dana starosti. Aflatoksin umanjuje unos hrane, te tjelesnu težinu od trećeg tjedna nadalje, a dodatak klinoptilolita prehrani znatno umanjuje negativne učinke aflatoksina na odnose unosa količine hrane. 
Zeoliti bi mogli imati neke utjecaje na svojstva jajeta. Klinoptilolit iz Grčke povećava težinu bjelanjaka i žumanjka. Blagotvoran učinak klinoptilolita na težinu jajeta i bjelanjka neovisan je o starosti kokoši i vrsti prehrane. 
Klinoptilolit pokazuje značajne preventivne učinke u smanjenju radioceziuma-137 kod muških pilića izloženih kontaminiranoj hrani. Smanjenje radioceziuma u mesu variralo je od 60-70%, a u jestivim organima i više od 50%.'' (završeni citati)

Detoksikacija
            Zeolit kao mineral negativnog ionskog naboja, u organizmu djeluje biofizikalno, a ne kemijski ni farmakološki, te prirodno, učinkovito i selektivno detoksicira organizam od pozitivno nabijenih supstanci teških metala, radioaktivnih metala, herbicida, pesticida, nitrozamina, aflatoksina, radioaktivnih supstanci, UV zračenja, amonijaka, nikotina, alkohola, kod kemoterapije i radioterapije, kontracepcijskih tableta i dugotrajnog uzimanja lijekova, te drugih organskih i kemijskih otrova. U procesu detoksikacije zeolit iz organizma također eliminira: višak kiseline te time radi alkalizaciju organizma i prevenira bolesti kiselog okruženja: kandidazu, giht, reumatoidni artritis, probavne tegobe i crijevne upale i dr; eliminira višak glukoze odnosno prevenira dijabetes melitus i komplikacije dijabetesa; adsorbira virusne komponente te sprječava replikaciju virusa: herpes, hepatitis, gripa; smanjuje oksidativni stres i otklanja njegove štetne implikacije na organizam u cjelini. Zeolit na staničnu razinu otpušta hranjive sastojke i esencijalne minerale koji nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu, te tako remineralizira i hrani organizam.
Zeolit također otpušta slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšava membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense, te regulira acidobazni status.

Karakteristike
            Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. Za humanu upotrebu podoban je zeolit klinoptilolit koji ima kristalnu molekularnu građu.
Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne katione: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kisika. Silikatne aluminijske molekule nekadašnjeg vulkanskog pepela formirale su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koje su iznimno važne za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.

Zeolit u medicini
            Aktivirani mikronizirani zeolit klinoptilolit se koristi kao najučinkovitiji prirodni detoksikator te se uzima kao preventivna, ali i kao suportivna medicinska terapije kod brojnih zdravstvenih tegoba i poremećaja. Na opravdanost primjene zeolita kao suportivne terapije upućuju brojna tradicionalna i suvremena anegdotalna iskustva, znanstveno utemeljena i evaluiran u stotinama dostupnih znanstvenih i kliničkih studija.

nedjelja, 30. prosinca 2018.

EU's electricity marketThe power system is changing. The renewable energy revolution, along with customer empowerment and growing demand flexibility, are shaking the electricity industry. Innovative technologies are becoming technically and economically viable, translating into business opportunities. 
Europe has the ambition to be the world number one in renewable energy. To fulfil this objective it must lead the development of the next generation of renewable technologies, but also integrate the energy produced from renewable sources into the energy system in an efficient and cost-effective manner. To attain these goals, ambitious R&I targets have been set for 5 renewable technologies with great potential for cost-reductions, performance improvements and large-scale deployment worldwide – off-shore wind energy, the next generation of solar photovoltaics (PVs), ocean energy, concentrated solar power (CSP) and deep geothermal energy.
New rules for making the EU's electricity market work better have been provisionally agreed by negotiators from the Council, the European Parliament and the European Commission.
This concludes the political negotiations on the Clean Energy for All Europeans package and is a major step towards completing the Energy Union and combatting climate change, delivering on the priorities of the Juncker Commission. Negotiators were able to reach political agreement on the new Electricity Regulation and Electricity Directive. This agreement follows previous agreements on the Governance proposal, the revised Energy Efficiency Directive, the revised Renewable Energy Directive, the Energy Performance in Buildings Directive and the Regulations on Risk Preparedness and the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).
Commissioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete said: Today's deal marks the completion of negotiations on the Clean Energy for All Europeans package, putting the EU in the lead in terms of rules to accelerate and facilitate the clean energy transition. This takes us a step closer towards delivering the Energy Union, one of the priorities President Juncker set out for this Commission at the start of the mandate. Today's agreement on the future electricity market design is a vital part of the package. The new market will be more flexible and facilitate the integration of a greater share of renewable energy. An integrated EU energy market is the most cost-effective way to ensure secure and affordable supplies to all EU citizens. The new rules will create more competition and will allow consumers to participate more actively in the market and play their part in the clean energy transition. I am particularly pleased that we agreed on a balanced approach to limit capacity mechanisms and reconcile security of supply with our climate objectives. Capacity mechanisms will not be used as a backdoor subsidy of high-polluting fossil fuels as that would go against our climate objectives."
The new electricity market design proposals, a Directive and a Regulation, aim to adapt the current market rules to new market realities. They introduce a new limit for powerplants eligible to receive subsidies as capacity mechanisms. Subsidies to generation capacity emitting 550gr CO2/kWh or more will be phased out under the new rules. Furthermore, the consumer is put at the centre of the clean energy transition. The new rules enable the active participation of consumers whilst putting in place a strong framework for consumer protection. By allowing electricity to move freely to where it is most needed, society will increasingly benefit from cross-border trade and competition. They will drive the investments necessary to provide security of supply, whilst decarbonising the European energy system. The new market design also contributes to the EU's goal of being the world leader in energy production from renewable energy sources by allowing more flexibility to accommodate an increasing share of renewable energy in the grid. The shift to renewables and increased electrification is crucial to achieve carbon neutrality by 2050. The new electricity market design will also contribute to the creation of jobs and growth, and attract investments.
Next steps
Following this political agreement, the texts of the Directive and Regulation will be prepared in all EU languages and then have to be formally approved by the European Parliament and the Council. Once endorsed by both co-legislators in the coming months, the new laws will be published in the Official Journal of the Union. The Regulation will enter into force immediately and the Directive will have to be transposed into national law within 18 months.
Background
On 30 November 2016, the Commission proposed new rules (a revised Electricity market regulation and a revised Electricity market directive) on the EU energy market design in order to help energy markets include more renewables, empower consumers, and better manage energy flows across the EU.
Markets need to be improved to meet the needs of renewable energies and attract investment in the resources, like energy storage, that can compensate for variable energy production. The market must also provide the right incentives for consumers to become more active and to contribute to keeping the electricity system stable. Today's electricity market has fundamentally changed since 2009, when the most recent legislation was introduced. The share of electricity produced by renewables is expected to grow from 25% to 55% in 2030. But when the sun does not shine and the wind does not blow, electricity must still be produced in sufficient quantities to deliver energy to consumers.
The proposed measures also contain measures that ensure that state interventions designed to make sure there is sufficient energy available are only used when really needed, and in a way that does not distort the internal electricity market.
Through the revised Directive, these new rules will put consumers at the heart of the transition – giving them more choice and greater protection. Consumers will be able to become active players in the market thanks to access to smart metres, price comparison tools, dynamic price contracts and citizens' energy communities. At the same time, energy poor and vulnerable consumers will enjoy better protection.
The revised Electricity Regulation brings stricter and harmonised rules for capacity mechanisms, reconciling thus the EU objectives of security of supply and emission reduction. Enhanced regional coordination will improve market functioning and thereby competitiveness while making the system more stable.
CCRES provides a one-stop portal for accessing renewable energy information. 

ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Energy from RenewablesBy 2030, the EU will have to get 32% of its energy from renewable sources and reach an energy efficiency headline target of 32.5%. The new targets are set out in a revised directive on energy efficiency and a revised directive on renewable energy which were adopted today by the Council. The Council also signed off on the so-called governance regulation, which sets out the framework for the governance of the Energy Union and climate action. This completes the final stage in the legislative procedure for the three files, which are part of the Clean Energy package.

Energy efficiency directive

The revised energy efficiency directive establishes a framework of measures whose main objective is to ensure that the EU's 2020 and 2030 headline targets are met. Increasing energy efficiency will benefit the environment, reduce greenhouse gas emissions, improve energy security, cut energy costs for households and companies, help alleviate energy poverty and contribute to growth and jobs.

The EU is switching to clean energy

The EU is switching to clean energy. By 2030, 32% of the energy consumed in the EU will come from renewables.

Renewable energy directive

The revision of the renewable energy directive will accelerate Europe's transition towards clean energy by building on a variety of renewable sources such as wind, solar, hydro, tidal, geothermal, biomass and biofuels. It sets a headline target of 32% energy from renewable sources at EU level for 2030.
Further key elements of the revised renewable energy directive include:
 • The roll-out of renewable electricity production will be stepped up through market-oriented support schemes, reduced permit granting procedures and one-stop-shop methods
 • The use of renewables in transport will be accelerated through increased obligations on fuel suppliers to reach a level of at least 14% of energy from renewable sources in transport, while conventional biofuels with a high risk of indirect land-use change will be phased out by 2030
 • Households that wish to produce their own renewable energy, for instance via rooftop solar panels, will be supported by being exempted to a large extent from charges or fees for their self-produced energy consumption

Governance regulation

The governance regulation defines how member states will cooperate both with each other and with the European Commission to reach the ambitious objectives of the Energy Union, including notably the renewable energy targets and the energy efficiency targets, as well as the EU's long-term greenhouse gas emissions goals. It also sets out control mechanisms that will help ensure that the targets are met, and that the range of actions proposed constitute a coherent and coordinated approach.

Businesses running on renewable energyThis clip features stockshots illustrating examples of businesses running on renewable energy, such as the Goss Brewery, in Austria.

Background

The three legislative files are part of the clean energy package, which was presented by the Commission in November 2016. The Council adopted its position (General Approach) in June 2017 for the energy efficiency directive and in December 2017 for the governance regulation and the renewable energy directive.
Following intense negotiations during the Bulgarian presidency, agreements with the European Parliament were reached on the three files in June 2018. The deals were approved by the European Parliament in plenary on 13 November.
Today's adoption by the Council was the final step. The three legislative texts are scheduled to be published in the Official Journal of the EU on 21 December. All three files will enter into force on the third day after their publication.

ponedjeljak, 19. studenoga 2018.

THERMA V R32 Monobloc


Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije 

(HCOIE) s ponosom predstavlja tvrtku LG 

Electronics i njihovu novu liniju sustava za 

grijanje THERMA V R32 Monobloc s 

inovativnim i ekološki prihvatljivim 

rashladnim sredstvom R32.

Filozofija tvrtke LG vrti se oko ljudi, odanosti i dosljednosti osnovnim načelima; razumijevanje kupaca i pružanje optimalnih rješenja i novih iskustava konstantnim inovacijama koje kupcima omogućuju bolju kvalitetu života.

Uvjerite se sami!

Tvrtka LG Electronics igra aktivnu ulogu na svjetskom tržištu sa svojom prodornom globalnom poslovnom politikom. Kao rezultat, tvrtka LG Electronics upravlja više od 100 lokalnih podružnica diljem svijeta, s otprilike 74.000 izvršnih pozicija i zaposlenika. 
Prava društvena odgovornost korporacije ogleda se u djelima. Ne radi se samo o volji, već o sposobnosti za djelovanjem. Promjene se ne događaju same od sebe pa LG ulaže velike napore u ciljano traženje novih i inovativnih načina za pružanje pomoći lokalnim zajednicama te istodobno stvara partnerstva s lokalnim organizacijama, kako bi se lakše shvatile potrebe ljudi.


 THERMA V R32 Monobloc


LG je poduzeo potrebne korake kako bi ponudio idealan klimatizacijski sustav za grijanje koji će zadovoljiti najviše standarde i povećanje potražnje ekoloških prihvatljivih rješenja koja su u skladu sa sve strožim pravilima zaštite okoliša u Europi.

 LG-eva sposobnost da uvijek brzo reagira na zahtjeve tržišta, omogućila je kompaniji postavljanje nove prekretnice u industriji rješenja za grijanje. Ovaj inovativni model dizalice topline zrak-voda može se koristiti za razne vrste grijanja – od opskrbe toplom vodom pa do podnog grijanja ili grijanja radijatora, čime predstavlja zamjenu za uobičajeni bojlerski sustav, a uz to je i namijenjen za izravno spajanje sa spremnikom vode. THERMA V R32 Monobloc osmišljen je kako bi korisnicima pružio iznimne vrijednosti, nenadmašnu energetsku učinkovitost, vrhunske pogodnosti i jednostavno upravljanje uz primjenu naprednih tehnologija.
 Novi tržišni standard za energetsku učinkovitost i performanse
LG-eva linija proizvoda THERMA V ima najučinkovitije performanse grijanja na tržištu zahvaljujući desetogodišnjem iskustvu tvrtke u sektoru rješenja za grijanje te više desetljeća bogatom iskustvu u dizajnu klimatizacijskih sustava. Novi model jasno pokazuje LG-evu stručnost i uspjeh u ovoj nišnoj industriji. THERMA V R32 Monobloc ima najbolji sustav grijanja među modelima u liniji THERMA V, a dokaz za to je i što je prema ErP regulativi svrstan u energetski razred A+++, uz sezonski koeficijent performansi (SCOP) od 4.45.
 Pouzdano grijanje pri niskoj vanjskoj temperaturi još je jedna izvanredna značajka ovog modela. THERMA V R32 može raditi čak i kada temperatura padne na -25 ° C pa tako čak i pri vrlo niskoj vanjskoj temperaturi može zagrijati vodu do 65 °C.
 Uz to, LG-ev revolucionarni spiralni Scroll kompresor također pruža iznimnu učinkovitost i pouzdanost. Pružanje radnog raspona od 10 do135 Hz je značajno poboljšanje u odnosu na raspon od 15 do100 Hz prethodnog modela pa tako THERMA V R 32 Monobloc povećava učinkovitost djelomičnog opterećenja i omogućava brzo postizanje željene temperature. Štoviše, ovaj model omogućava stabilan rad bez vibracija i buke koje je prisutno kod uobičajenog kompresora, čime se omogućava manja potrošnja energije.
 Trajnost je još jedna velika prednost proizvoda THERMA V R32 Monobloc. Njegov izmjenjivač topline s posebnim premazom Ocean Black Fin je izrazito otporan na koroziju te je osmišljen za rad u okruženju podložnom koroziji, poput onog u blizini mora. To znači duži vijek trajanja proizvoda te manje troškove održavanja.
 Unaprijeđeno korisničko sučelje podiže praktičnost na novu razinu
Radi povećanja praktičnosti za korisnike, sustav dizalice topline zrak-voda THERMA V R32 Monobloc donosi veći broj poboljšanja svog korisničkog sučelja. Najnovije LG-evo daljinsko upravljanje s novim upravljačem odlikuje elegantan i suvremen dizajn s tipkama na dodir. Osim estetske komponente, ovaj upravljač ima i različite pametne funkcije – od praćenja informacija o potrošnji energije, postavljanja rasporeda pa do rada u slučaju nezgode. Sve ove funkcionalnosti dolaze s intuitivnim korisničkim sučeljem, što omogućava brzu i jednostavnu provjeru statusa i rasporeda rada. Budući da korisnici mogu vizualno provjeriti rad sustava, mogu i jednostavno prilagoditi razinu potrošnje energije kako bi smanjio njen gubitak i troškovi.
 THERMA V R32 Monobloc dolazi s LG-evom  mobilnom aplikacijom SmartThinQ putem koje je moguće pratiti i daljinski upravljati kompatibilnim LG-evim proizvodima. Ona omogućava korisnicima da upravljaju većinom dostupnih funkcija preko daljinske upravljačke ploče. Funkcije poput napajanja, namještanja postavki rada unaprijed, nadzora potrošnje energije, podešavanja temperature i odabira načina rada mogu se jednostavno postaviti ili pratiti putem aplikacije. Jedna iznimno praktična funkcija je i upotreba aplikacije za zagrijavanje prostorije unaprijed.
 Što se tiče same instalacije, THERMA V R32 Monobloc se vrlo jednostavno postavlja. Budući da je dizajniran kao sveobuhvatan sustav koji kombinira unutarnje i vanjske jedinice, za njegov rad nisu potrebne rashladne cijevi. Također, računalni program Therma V Configurator omogućava brzo i jednostavno postavljanje i puštanje u pogon jer se postavke mogu namjestiti prije same instalacije. Detalji slijede u LG PR objavi.


A kad smo kod potrošnje, dizalica topline je cca 40% štedljivija od sustava baziranih na najnovijim kondenzacijskim bojlerima na plin a uz to i ne zagađuje okoliš. Skuplja je, ali ulog se isplati za 3 – 5 godina. Čak niti instalacija nije komplicrana, Therma V se sastoji od tri dijela – vanjske jedinice, pločastog izmjenjivača topline i ekspanzijske posude. Detalji slijede u PR objavi.
LG Electronics je predstavio novu liniju sustava za grijanje THERMA V R32 Monobloc s inovativnim i ekološki prihvatljivim rashladnim sredstvom R32. LG je poduzeo potrebne korake kako bi ponudio idealan klimatizacijski sustav za grijanje koji će zadovoljiti najviše standarde i povećanje potražnje ekoloških prihvatljivih rješenja koja su u skladu sa sve strožim pravilima zaštite okoliša u Europi.
LG-eva sposobnost da uvijek brzo reagira na zahtjeve tržišta, omogućila je kompaniji postavljanje nove prekretnice u industriji rješenja za grijanje. Ovaj inovativni model dizalice topline zrak-voda može se koristiti za razne vrste grijanja – od opskrbe toplom vodom pa do podnog grijanja ili grijanja radijatora, čime predstavlja zamjenu za uobičajeni bojlerski sustav, a uz to je i namijenjen za izravno spajanje sa spremnikom vode. THERMA V R32 Monobloc osmišljen je kako bi korisnicima pružio iznimne vrijednosti, nenadmašnu energetsku učinkovitost, vrhunske pogodnosti i jednostavno upravljanje uz primjenu naprednih tehnologija.
Novi tržišni standard za energetsku učinkovitost i performanse
LG-eva linija proizvoda THERMA V ima najučinkovitije performanse grijanja na tržištu zahvaljujući desetogodišnjem iskustvu tvrtke u sektoru rješenja za grijanje te više desetljeća bogatom iskustvu u dizajnu klimatizacijskih sustava. Novi model jasno pokazuje LG-evu stručnost i uspjeh u ovoj nišnoj industriji. THERMA V R32 Monobloc ima najbolji sustav grijanja među modelima u liniji THERMA V, a dokaz za to je i što je prema ErP regulativi svrstan u energetski razred A+++, uz sezonski koeficijent performansi (SCOP) od 4.45.
Pouzdano grijanje pri niskoj vanjskoj temperaturi još je jedna izvanredna značajka ovog modela. THERMA V R32 može raditi čak i kada temperatura padne na -25 ° C pa tako čak i pri vrlo niskoj vanjskoj temperaturi može zagrijati vodu do 65 °C.
Uz to, LG-ev revolucionarni spiralni Scroll kompresor također pruža iznimnu učinkovitost i pouzdanost. Pružanje radnog raspona od 10 do135 Hz je značajno poboljšanje u odnosu na raspon od 15 do100 Hz prethodnog modela pa tako THERMA V R 32 Monobloc povećava učinkovitost djelomičnog opterećenja i omogućava brzo postizanje željene temperature. Štoviše, ovaj model omogućava stabilan rad bez vibracija i buke koje je prisutno kod uobičajenog kompresora, čime se omogućava manja potrošnja energije.
Trajnost je još jedna velika prednost proizvoda THERMA V R32 Monobloc. Njegov izmjenjivač topline s posebnim premazom Ocean Black Fin je izrazito otporan na koroziju te je osmišljen za rad u okruženju podložnom koroziji, poput onog u blizini mora. To znači duži vijek trajanja proizvoda te manje troškove održavanja.
Unaprijeđeno korisničko sučelje podiže praktičnost na novu razinu
Radi povećanja praktičnosti za korisnike, sustav dizalice topline zrak-voda THERMA V R32 Monobloc donosi veći broj poboljšanja svog korisničkog sučelja. Najnovije LG-evo daljinsko upravljanje s novim
upravljačem odlikuje elegantan i suvremen dizajn s tipkama na dodir. Osim estetske komponente, ovaj upravljač ima i različite pametne funkcije – od praćenja informacija o potrošnji energije, postavljanja rasporeda pa do rada u slučaju nezgode. Sve ove funkcionalnosti dolaze s intuitivnim korisničkim sučeljem, što omogućava brzu i jednostavnu provjeru statusa i rasporeda rada. Budući da korisnici mogu vizualno provjeriti rad sustava, mogu i jednostavno prilagoditi razinu potrošnje energije kako bi smanjio njen gubitak i troškovi.
Monobloc_Quick_Installation_111018_D
THERMA V R32 Monobloc dolazi s LG-evom mobilnom aplikacijom SmartThinQ putem koje je moguće pratiti i daljinski upravljati kompatibilnim LG-evim proizvodima. Ona omogućava korisnicima da upravljaju većinom dostupnih funkcija preko daljinske upravljačke ploče. Funkcije poput napajanja, namještanja postavki rada unaprijed, nadzora potrošnje energije, podešavanja temperature i odabira načina rada mogu se jednostavno postaviti ili pratiti putem aplikacije. Jedna iznimno praktična funkcija je i upotreba aplikacije za zagrijavanje prostorije unaprijed.
Što se tiče same instalacije, THERMA V R32 Monobloc se vrlo jednostavno postavlja. Budući da je dizajniran kao sveobuhvatan sustav koji kombinira unutarnje i vanjske jedinice, za njegov rad nisu potrebne rashladne cijevi. Također, računalni program Therma V Configurator omogućava brzo i jednostavno postavljanje i puštanje u pogon jer se postavke mogu namjestiti prije same instalacije. 
Više o ovom proizvodu kao i o samoj tvrtki možete naći na: https://www.lg.com/hr/monobloc
Sva pitanja i kontakt prema tvrtki možete ostvariti na: https://www.lg.com/global/business/air-solution/contact-us

nedjelja, 4. studenoga 2018.

2nd Clean Energy for EU Islands Forum

Islands and island regions face a particular set of energy challenges linked to their special geographic and climatic conditions. Many of our European islands have expensive oil-based energy structures, which mean that they are still dependent on costly fossil fuel imports. Islands need therefore to generate their own clean, competitive energy from renewable sources, further deploy energy efficiency solutions and innovative technologies. To discuss these issues at the highest institutional level and with the wide range of stakeholders, the second Clean Energy for EU Islands Forum take place in the island of Lanzarote, in the Canary Islands of Spain, November 2018. There are more than 2200 inhabited islands in the EU. Despite having access to renewable sources of energy, such as wind and wave energy, many of them depend on expensive fossil fuel imports for their energy supply. As part of the 'Clean Energy for All Europeans' package, the EU's Clean Energy for EU Islands initiative provides a long term framework to help islands generate their own sustainable, low-cost energy. This will result in:
 • Reduced energy costs and greatly increased production of renewable energy and the construction of energy storage facilities and demand response systems, using the latest technologies
 • better energy security for islands, which will be less reliant on imports
 • improved air quality, lower greenhouse gas emissions, and less impact on islands' natural environments
 • the creation of new jobs and business opportunities, boosting islands' economic self-sufficiency.
The Clean Energy for EU Islands initiative was launched in May 2017 in Malta, when the European Commission and 14 EU countries (Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, Portugal, Spain, and Sweden) signed a Political Declaration. #CleanEnergyIslands This year’s Forum agenda will focus on finding ways to accelerate the clean energy transition on islands by making them frontrunners in the transformation of their energy systems, ensure secure and competitive energy, and bring benefits to local economies. The Forum is organised by the European Commission with the support of the newly established Secretariat for the Clean Energy for EU Islands Initiative and co-hosted by the Government of the Canary Islands. The first Forum, officially launching the Initiative, took place in Chania, Greece, in September 2017.Participants include high-level speakers from EU institutions, national ministers from several Member States, local authorities, citizens' organizations, business and academia, and together they will share best practices and try to enhance collaboration to advance the clean energy transition on EU islands and discuss progress on the Clean Energy for EU Islands Initiative. The Initiative promotes the energy self-reliance of islands, encourages the reduction of imported fossil fuel dependency, and facilitates the deployment of the best available clean technologies in islands. It is part of the European Commission’s ‘Clean Energy for All Europeans' package, and was endorsed by a Political Declaration on Clean Energy for EU Islands,  signed in Valletta, Malta, in May 2017. The Commission is committed to ensuring that the energy concerns of island inhabitants are at the forefront of the energy transition and are key to policy developments.The second Clean Energy for EU Islands forum is organised by the Secretariat for the Clean Energy for EU Islands Initiative on behalf of the European Commission and co-hosted by the Government of the Canary Islands. The forum aims at taking stock of the Initiative's first year, and at presenting the offer of support for islands within the Secretariat's framework.
It will feature high level speakers from the EU institutions, practitioners and activists involved in clean energy transition. The forum's target audience are local authorities, citizens' organizations, business and academia.
The forum agenda will focus on the following thematic blocks:
 • Multilevel governance for clean energy transition
 • Building stakeholders' engagement and bottom-up approach to decarbonisation
 • Outermost Regions' experience in pursuing zero-emission transformation
 • Best practice in planning island-wide decarbonisation
The event will be web streamed (link will be activated on 5/11/2018)
For social media: #CE4EUIslands


Background

Islands and island regions face a particular set of energy challenges related to their specific geographic and climatic conditions. The role of islands as platforms for pilot initiatives on clean energy transition in the EU and their potential to serve as showcases at international level was explicitly recognised in the Commission Communication on "Clean Energy for all Europeans".
The Commission, together with 14 Member States, signed under the Maltese Presidency in May, 2017 the "Political Declaration on Clean Energy For EU Islands" and shortly after launched the Clean Energy for EU Islands Initiative, at the inaugural forum in Chania, Crete. The Initiative promotes the energy self-reliance of islands, encourages the reduction of the dependency on costly imported fossil fuel, and aims to facilitate the delivery of best available clean technologies to islands. The Commission is committed to ensuring that the energy concerns of island inhabitants are at the forefront of the energy transition and are central to policy developments.
In support of the Initiative, the Commission in cooperation with the European Parliament set up the Secretariat for the Clean Energy for EU Islands Initiative which has been operational since June 2018. It acts as a platform of exchange of practice for islands' stakeholders and provides dedicated capacity building and advisory services.

Croatian Center of Renewable Energy Sources ( CCRES)