Thursday, December 25, 2014

Merry Christmas
As 2014 comes to a close, I'd like to take this opportunity to thank you for supporting our work. It's because of people like you that countless individuals around the world are now living better life stories. With your support, we're able to take meaningful and measurable action in a number of ways.
Thank you again for helping to empower individuals and strengthen green communities in Croatia, and around the world. Together, we're building the kind of world we want all our children and grandchildren to live in.
From everyone at the Croatian Center of Renewable Energy Sources (#CCRES) - Merry Christmas, and have a happy holiday season.

Sincerely,  Željko Serdar

Sunday, December 21, 2014

HCOIE / VJETROELEKTRANE
Naša iskustva nedvojbeno potvrđuju da je u početnoj fazi provedbe politike obnovljivih izvora energije najveći udio strane opreme i know how-a, međutim s razvojem i realizacijom projekata, sve više i više se povećava udio "domaće komponente projekta" koja uključuje opremu, uslugu i radove. S time se razvijaju i osnažuju specijalizirani razvojni i proizvodni programi, inženjering i sl. Postoje procjene unutar Zajednice obnovljivih izvora energije (HGK) da je moguće ostvariti sinergiju odnosno udio domaće komponente u vjetroelektrani do 70% ukupne vrijednosti, pri čemu neke poslovne inicijative idu u pravcu razvoja specifičnih proizvodnih programa kroz mješovite tvrtke i zajedničkih projekata s renomiranim stranim partnerima. Također, očekuje se da će se Končarov projekt razviti u dovoljnoj mjeri da u budućnosti osigura i regionalnu tržišnu perspektivu. Sukladno propisima o građenju (Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07) zabranjeno je planiranje i gradnja vjetroelektrana u zaštićenom obalnom području mora (otoci i obalni pojas 1000 m), a rigorozni uvjeti instituta procjene utjecaja na okoliš sagledava sve utjecaje vjetroelektrana na okoliš (buka, krajobrazni i ornitofaunski utjecaj) te, u konačnici, kroz javnu raspravu uvažava stajalište lokalnog stanovništva. Ne smijemo zaboraviti da je i napredak tehnologije vjetroturbina doprinio i poboljšanju tehničkih pogonskih karakteristika i značajnom smanjenju utjecaja na okoliš (buka, ornitofaunski utjecaj i dr.).
HCOIE / VJETROELEKTRANE: http://youtu.be/LHSmTn-P0nU