Tuesday, January 15, 2019

ZeoliteZeolite refers to any number of absorbent minerals containing traces of both silicon and aluminum. Natural zeolites form as a result of volcanic action, taking anywhere from 50 to 50,000 years to complete formation. Synthetic zeolites can be manufactured with improved speed and uniformity. Zeolites have found application in water filtration, refrigeration, construction, aquariums and alternative medicine. 

Touted Benefits

Zeolite has been purported to have a wide variety of health benefits. According to All Natural Prevention, zeolite has the potential to act as a chelator and remove heavy metals from the body, improve liver function, balance biological pH levels, improve general well-being, control allergies and asthma, improve digestion and act as an antioxidant.

Chelation Research

A study published in the journal "Nutrition and Dietary Supplements," tested the chelation potential of liquid clinoptilolite, a type of natural zeolite. The researchers concluded that clinoptilolite "represents a potentially safe and effective way to remove toxic heavy metals from the body through increased urinary excretion without removing clinically detrimental amounts of vital electrolytes."

Bleeding and Anti-Cancer Claims

There are no human studies demonstrating the effectiveness of zeolite in the treatment of cancer. According to Dr. Andrew Weil, "No published studies show that zeolite has an antitumor effect in humans or offers any benefit to persons with cancer." However, zeolite crystals have been known to help the body's blood-clotting process and, therefore, can slow or stop bleeding.

Warning

A review of zeolite by the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center warns that inhaled zeolite dust causes mesothelioma, a type of lung cancer. Zeolite can also act as an immunosuppressant, decreasing immune activity. The proven chelator activity of zeolites can remove valuable minerals from the body and decrease the effectiveness of certain medications, including aspirin.
ZEOLITE IN AGRICULTURE

Zeolite:

  • Enables better plant growth
  • Improves the efficiency and value of fertiliser
  • Improves water infiltration and retention 
  • Improves yield
  • Retains nutrients for use by plants
  • Improves long term soil quality
  • Reduces loss of nutrients in soil
Applying zeolite to the soil can improve its ability to hold nutrients and water

Zeolite is a natural super porous mineral (part of a group of hydrated alumino silicates). It carries a negative charge balanced by freely moving cations with positive charges. this provides an ideal trap for positive cations like nitrogen rich ammonium and potassium which are then released when demanded by plants.
Zeolites have a very open framework with a network of pores giving it a large surface area for trapping  and exchanging valuable nutrients.

More efficient fertiliser use

With the current high price of ammonium fertilisers zeolite can be used to extend their efficiency and performance. Blending fertiliser with zeolite can produce the same yield from less fertiliser applied because of the reduction of volatolization and leaching losses. It is particularly suitable for banding under drip irrigation planting where it will assist water infiltration, distribution and retention. When fertigation is practiced it will actively hold the nutrients in the rootzone.

More efficient water use

Zeolite assists water infiltration and retention in the soil due to its very porous properties and the capillary suction it exerts. Acting as a natural wetting agent, it is an excellent amendment for non wetting sands and to assit water distribution through soils.

The role of zeolite

Zeolite can hold nutrients in the root zone for plants to use when required. This leads to more efficient use of N and K fertilisers - either less fertiliser for the same yield or the same amount of fertiliser lasting longer and producing higher yields.
An added benefit of zeolite application is that unlike other soil amendments (gypsum and lime) it does not break down over time but remains in the soil to help improve nutrient and water retention permanently. With subsequent applications the zeolite will further improve the soil's ability to retain nutrients and produce improved yields.
And zeolite is not acidic. In fact it is marginally alkaline and its use with fertilisers can help buffer soil pH levels thus reducing the need for lime applications.


Zeolit ( Croatian text )
Zeoliti su rijetki prirodni minerali sedimentnog podrijetla, nastali iz četiri elementa: zemlje, vatre, vode i zraka. Produkt su više milenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima. Zeoliti su minerali čije je nastajanje započelo prije 100 milijuna godina, kada su iz mora izranjali vulkani, dijeleći pritom kontinente, stvarajući planine i formirajući današnji izgled planeta Zemlje. Prilikom erupcija vulkana, tekuća lava i gusti pepeo, u kontaktu s morskom vodom, formirali su stvrdnutu alumosilikatnu lavu, iz koje se, tisuće godina kasnije počeo formirati zeolit. Varijacije temperature, geografskih lokacija i drugih uvjeta imali su utjecaj na milenijske kemijske reakcije između vulkanskog pepela, lave, vode i zraka, što je uvjetovalo brojne razlike u karakteristikama i sastavu različitih vrsta zeolita.

Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se zbog karakterističnih svojstava snažne ionske razmjene koriste u različite svrhe u znanosti, industriji, poljoprivredi, graditeljstvu.      Podvrsta zeolita koji se zove klinoptilolit i koji ima kristalnu molekularnu strukturu tradicionalno se koristio kao prirodni lijek u humanoj medicini. Zeolit klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i adsorbira teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance. Početak suvremene medicinske primjene zeolita klinoptilolita bazirao se na njegovim iznimnim biofizikalnim svojstvima i svojstvu ionske izmjene, koji omogućuju istovremeni proces remineralizacije organizma i učinkovitu prirodnu detoksikaciju. Za suvremenu medicinsku upotrebu zeolit klinoptilolit podliježe procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije u kojem se multipliciraju njegova ljekovita svojstva.
Zeolit je 100% prirodni mineral kojeg ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu. Apsolutno je siguran i netoksičan, nema letalnu ni toksičnu dozu, nema neželjenih kontraindikacija, nuspojava ili interakcija s drugim farmakološkim ili fitofarmakološkim supstancama. Zeolit ne stvara ovisnost, ne taloži se u organima, u cijelosti se eliminira iz tijela.

ŠTO JE AKTIVIRANI ZEOLIT KLINOPTILOLIT
Aktivacija zeolita klinoptlolita postiže se specifičnim tehnološkim postupkom mikronizacije u čestice nano dimenzija, koje su u pravilu manje od stanica ljudskog organizma. Nano čestice sadržane u jednom gramu mikroniziranog klinoptilolita imaju ukupnu površinu od 50.000 m2, a protkane su s 50 milijuna km filterskih mikrokanala, koji predstavljaju izuzetno moćne terapeutske mikrofiltere. Bit metode je mikronizacija i aktivacija, što omogućava da se poznati mehanizmi djelovanja zeolita kao i kapacitet njegovog djelovanja ovim tehnološkim postupkom impresivno multipliciraju.
Postupak aktivacije zeolita klinoptilolita je postupak fine mikronizacije u nano čestice, pri čemu se također obavlja i postupak aktivacija nano čestica. Pritom se ne izazivaju promjene u kemijskom sastavu, ali se mijenjaju određena fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine, a iz unutrašnjosti kristalne strukture oslobađa se voda. Značajno je da kristalna kugla tijekom postupka aktivacije dobiva površinska napuknuća, pa postaje aktivna i u svom unutrašnjem sloju. Mikronizacijom se povećava specifična površina minerala, na taj se način povećava njegova ukupna površina, a time i kapacitet ionske izmjene. Nano-čestice unose u stanicu hranjive sastojke, a iz stanice odnose ostatne produkte metabolizma, te otpuštaju u stanicu slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavajući membranski potencijal i njegovu nepropusnost za štetne agense, te reguliraju acidobaznl status.
Razvoj znanosti, posebice medicinske znanosti 21-og stoljeća je uvelike određen razvojem nanotehnologlja, pa teme o aktiviranom zeolitu postaju sve aktualnije jer zadiru u područje nanomedicine.

UTJECAJ KLINOPTILOLITA KAO DIJETETSKOG PRIPRAVKA KOD TOVLJENJA ŽIVOTINJA
Citati prijevoda: Knjiga o znanosti zeolita i tehnologiji ''Primjena zeolita u medicini''
Utjecaj klinoptilolita kao dijetetskog pripravka kod tovljenja životinja, autori: Krešimir Pavelić i Mirko Hadžija, Institut Ruđer Bošković, Zagreb:
''Dijetetski dodatak klinoptilolita prehrani blagotvoran je pri tovljenju životinja. Kod svinja tovljenih klinoptilolitskom dijetom zabilježeno je povećanje težine, a bile su manje podložne bolestima od svinja hranjenim običnom prehranom. Životinje su iskazale i povećani tek, te redovitu i urednu probavu, a također se povećao udio mesa u odnosu na salo. Klinoptilolit aktivno adsorbira amonijak, karbon dioksid, hidrogen sulfid i merkapante, te posjeduje jak deodorirajući učinak. Isto tako odstranjuje toksine te stvara promjene u enzimološkim te imunološkim reakcijama. 
Rađeni su slučajevi primjene zeolita u industriji uzgoja životinja. Odojci stari 27 dana bili su tokom 4 tjedna hranjeni prirodnim klinoptilolitom sa 2% udjela u hrani, korigirano faktorom koncentracije, što je doprinijelo tendenciji bržeg rasta, te povoljnijeg odnosa hranjeno-dobiveno. Čak i kada prehrani kasnije nije dodavana hranjiva otopina, odojci su nastavili tokom cijelog perioda pokusa pokazivati evidentno pojačan rast, te povoljniji odnos hranjeno-dobiveno. 
Klinoptilolit je također povećao lučenje nitrogena u izmetu te je umanjio lučenje nitrogena u urinu. Nije pokazao utjecaj na postojanost proteina. Iz toga slijedi kako je klinoptilolit kao dodatak prehrani za uzgoj svinja izmijenio lučenja u urinu bez utjecaja na postojanost proteina. 
Kokoši stare 16 tjedana iz tri različita legla hranjene su sa 135 g proteina po kg, te sa i bez 50 g klinoptilolita po kg. Sterilni riječni pijesak zamijenio je klinoptilolit u kontroliranoj prehrani kako bi zadržao prehranu isoenergetskom. Značajne promjene zamijećene su pri hranjenju klinoptilolitom, posebno kod broja izleženih jaja po kokoši, debljini ljuske, učinkovitosti pri iskorištavanju hrane u probavi, te vlažnosti izmeta. Između tretmana nisu bile uočene nikakve promjene u probavi, težini, starosti prvih nosilja, težini ploda, unosu hrane, te razini absorpcije aminokiselina radioaktivnih lizina i metionina u krvotoku.
Klinoptilolit kao dodatak u prehrani znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina zbog svog snažnog svojstva apsorpcije aflatoxina i zearalenona. Procjenjuje se da će klinoptilolit kao dodatak prehrani, u vrijednostima 1,5% te 2,5%, umanjiti štetne učinke 2.5 mg čistog aflatoksina na brojlerskim pilićima. Tretman aflatoksina značajno smanjuje serum čistog proteina, bjelančevina, anorganskih fosfata, mokraćne kiseline, kolesterola, hematrocita, crvenih krvnih zrnaca, prosječnog tjelesnog volumena, hemoglobina, broj trombocita i monocita i povećava broj bijelih krvnih zrnaca i neutrofila. Dodatak klinoptilolita u aflatoksin-prehranu znatno umanjuje njegove štetne učinke i trebao bi biti od pomoći pri tretmanu aflatoksina u peradarstvu. Klinoptilolit kao dodatak u prehrani od 50 g po kg znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina u uzgoju japanskih prepelica od 10 do 45 dana starosti. Aflatoksin umanjuje unos hrane, te tjelesnu težinu od trećeg tjedna nadalje, a dodatak klinoptilolita prehrani znatno umanjuje negativne učinke aflatoksina na odnose unosa količine hrane. 
Zeoliti bi mogli imati neke utjecaje na svojstva jajeta. Klinoptilolit iz Grčke povećava težinu bjelanjaka i žumanjka. Blagotvoran učinak klinoptilolita na težinu jajeta i bjelanjka neovisan je o starosti kokoši i vrsti prehrane. 
Klinoptilolit pokazuje značajne preventivne učinke u smanjenju radioceziuma-137 kod muških pilića izloženih kontaminiranoj hrani. Smanjenje radioceziuma u mesu variralo je od 60-70%, a u jestivim organima i više od 50%.'' (završeni citati)

Detoksikacija
            Zeolit kao mineral negativnog ionskog naboja, u organizmu djeluje biofizikalno, a ne kemijski ni farmakološki, te prirodno, učinkovito i selektivno detoksicira organizam od pozitivno nabijenih supstanci teških metala, radioaktivnih metala, herbicida, pesticida, nitrozamina, aflatoksina, radioaktivnih supstanci, UV zračenja, amonijaka, nikotina, alkohola, kod kemoterapije i radioterapije, kontracepcijskih tableta i dugotrajnog uzimanja lijekova, te drugih organskih i kemijskih otrova. U procesu detoksikacije zeolit iz organizma također eliminira: višak kiseline te time radi alkalizaciju organizma i prevenira bolesti kiselog okruženja: kandidazu, giht, reumatoidni artritis, probavne tegobe i crijevne upale i dr; eliminira višak glukoze odnosno prevenira dijabetes melitus i komplikacije dijabetesa; adsorbira virusne komponente te sprječava replikaciju virusa: herpes, hepatitis, gripa; smanjuje oksidativni stres i otklanja njegove štetne implikacije na organizam u cjelini. Zeolit na staničnu razinu otpušta hranjive sastojke i esencijalne minerale koji nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu, te tako remineralizira i hrani organizam.
Zeolit također otpušta slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšava membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense, te regulira acidobazni status.

Karakteristike
            Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. Za humanu upotrebu podoban je zeolit klinoptilolit koji ima kristalnu molekularnu građu.
Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne katione: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kisika. Silikatne aluminijske molekule nekadašnjeg vulkanskog pepela formirale su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koje su iznimno važne za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.

Zeolit u medicini
            Aktivirani mikronizirani zeolit klinoptilolit se koristi kao najučinkovitiji prirodni detoksikator te se uzima kao preventivna, ali i kao suportivna medicinska terapije kod brojnih zdravstvenih tegoba i poremećaja. Na opravdanost primjene zeolita kao suportivne terapije upućuju brojna tradicionalna i suvremena anegdotalna iskustva, znanstveno utemeljena i evaluiran u stotinama dostupnih znanstvenih i kliničkih studija.