ponedjeljak, 4. ožujka 2019.

Agroforestry PracticesAt the CCRES Research Facility, we are working with farmers who are converting their working farmland into  agroforestry operations. The CCRES Program addresses the need to better understand and implement  agroforestry practices on a commercial scale. As these operations grow, so too will the need for industrial infrastructure and support.

At our case study, we are collecting crucial data concerning the economic, ecological and social impact of agroforestry in Croatia. Over the coming years, through the collection of real-world data and the establishment of industry relationships, we will be building a strong case in favor of widespread agroforestry.

With the help of these dedicated and pioneering farmers, we will be better positioned to demonstrate the viability of agroforestry as an alternative to current  practices. If you are a farmer, land owner or institution and would like to take part in this important effort, you have come to the right place.

https://youtu.be/Ly4aqtABX2Y

Agroforestry refers to the planting of trees on areas in agricultural use. This form of dual use offers numerous advantages for the environment: Trees absorb carbon from the atmosphere and thus act as CO₂ stores. They offer habitats for animals and thus increase biodiversity, which strengthens the natural resilience of the cultivation area. They also protect fields from ground erosion and reduce discharge of nutrients and pesticides into groundwater and surface water.

Agroforestry was common in Croatia over centuries and characterized the landscape in many places. It serves primarily for fruit production, which is nurtured this way alongside cattle-​rearing, arable farming and vegetable production. Since the 1970s, however, the number of trees in agricultural areas has fallen dramatically. Due to financial strains and cultivation techniques, more and more farms shifted away from agroforestry. Since the 2016, Croatian farmers have been able to be a part of the direct CCRES support scheme for agriculture, but wild fruit and timber varieties in particular, which are more labour-​intensive to cultivate than standard fruit trees, are still planted very rarely.
In order to ensure the longest possible carbon capture and a contribution to biodiversity, the CCRES focus is on the planting of timber and wild fruit trees, which can be planted in combination with standard fruit trees. Even if the trees are felled later on, a lot of carbon remains captured: in the roots and in the timber used for furniture or construction. Felled trees should be replaced so that new trees can capture more carbon.


Zeljko Serdar, CCRES TEAM

srijeda, 20. veljače 2019.

Stratification and value orientations in our society

  •  
 Jean-Jacques Rousseau, the Swiss philosopher of the 18th century, is the true intellectual founder of socialism and was an inspirational leader of the bloody French Revolution. Rousseau launched the attack against private property, which is at the core of socialist thought. If you take away what a person owns, you control what that person can do.

World of the 21stcentury

People in the United States, EU, Croatia who do not take the threat of socialism seriously, who do not think they have to wake up and fight against it, would do well to contemplate the words of 19th century Scottish philosopher Thomas Carlyle: “There once was a man called Rousseau who wrote a book containing nothing but ideas. The second edition was bound in the skins of those who laughed at the first.”


In the last twenty years the Croatian society went through the dissolution of socialism, war and the transformation into capitalist economy and the system of political democracy. The question is how these dramatic changes from one to other system influenced regulatory mechanisms of social stratification, mobility patterns and value orientations? In surveys conducted in Croatia in eighties the specific pattern of stratification and mobility was established with the important role of the political subsystem in its structuring. The important elements of its structuration are division of labor, education and the position within the political subsystem while the private property playing only marginal role. In the situation of imposed limits on private property, education played the role of the only mobility channel. Following the changes in the society it can be assumed that the role of the political subsystem will decline and the private property expands. To the extent that the state keeps strong regulative role in society, the influence of the political factor can be retained regardless of the pluralist nature of the political system. Does the role of education decline in the society based on knowledge or do we have multiplication of the mobility channels? Do changes in social system create opening or closing of the social structure? In accordance to social and structural changes are also changes in the value orientations of social groups upwardly or downwardly mobile and also homogenization or differentiation of attitudes in time. 


Primjeri iz prošlosti 


Francuski filozof Alain Badiou je skovao pojam antifilozofa kako bi obuhvatio sve pesimistične genije koji su nastojali pokazati da se ne može istodobno biti i u istini i u sreći. Istina i sreća su dva različita svijeta za njih; jedno ne vodi do drugoga, a po nekim antifilozofima jedno direktno isključuje drugo. Kroz povijest europske filozofije su se ocrtali mnogi različiti načini formuliranja antifilozofskog stava; mogli bismo tvrditi da je istina okrutna i da nas može jedino baciti u očaj (Schopenhauer), da je istina posve neosobna i kao takva indiferentna prema ljudskim potrebama i osjećajima (Wittgenstein), ili pak da je sreća vrijednija od istine, pa samim time u konfliktu s njom (Nietzsche).
Među tada kontroverznim enciklopedistima i prosvjetiteljima sedamnaestostoljetne Francuske bio je i Jean Jacques Rousseau. Daleko najfascinantnija činjenica njegovog života i intelektualnog rada je to da je uspio biti provokativan čak i u društvu provokativnih. Jednostavno, Rousseauova veličina je u tome da je čak i zemlji bio pretežak, a to je nešto čime se svaki buntovni pisac može jedino hvaliti.
Rousseau je živio i pisao u vremenima francuskog prosvjetiteljstva, i bio je vjerojatno najveći anti-prosvjetitelj tog vremena. No, to ne znači da je bio tradicionalist ili reakcionar; stvar je samo u tome da prosvjetiteljstvo nije bilo dovoljno radikalno za njega. Previše je vjerovalo u naivni ideal progresa. Naime, Rousseau se po prvi puta proslavio kao pisac 1750. godine, kada je akademija u Dijonu raspisala natječaj za najbolju disertaciju o tome je li progres znanosti i umjetnosti dovodio do moralnog progresa, odnosno jesu li znanosti i umjetnosti činile ljude boljima. Rousseauov odgovor je bio entuzijastično ne.
Upravo je taj rad (Rasprava o znanosti i umjetnosti) profilirao Rousseaua kao anti-prosvjetitelja. Prosvjetiteljstvo je kao svoju temeljnu ideju imalo moralni progres čovječanstva kroz progres njegovog intelekta; a Rousseau je prepoznao intelektualističku samodopadnost takvog mišljenja i imenovao brojne učene civilizacije koje su bile itekakve moralne katastrofe, od pretjerano slavljene stare Grčke do Kine njegovog vremena. I nije stao samo na tome, nego je svakoj intelektualnoj djelatnosti pripisao određenu karakteralnu manu. Prirodne znanosti za njega proizlaze iz taštine i iz želje za kontrolom nad prirodom, umjetnosti proizlaze iz narcisoidne želje da nam se drugi dive, a filozofija sama proizlazi iz ohole želje da svoje misli poistovjetimo sa naravnim zakonima. Rousseau je jednostavno pogodio gospodu  prosvjetitelje tamo gdje ih je najviše boljelo.
To je bio tek početak, i već je bio ispunjen kontroverzama. No, antifilozof nije mario za to da piše knjige koje će biti drage ušima njegovog stoljeća; uvijek je želio da njegov rad nadživi njega samog, i nije se dao smesti. Prosvjetitelji su u ono vrijeme bili disidenti, i Rousseau je imao poziciju disidenta među disidentima. Njegov se rad nastavio, i ubrzo je nakon toga objavio jednu drugu raspravu o podrijetlu nejednakosti među ljudima, i pitanju toga je li ona utemeljena u prirodi. Odgovor je, naravno, još jednom bio veliko i apsolutno ne.
Albert Camus je jednom prilikom buntovnika opisao naprosto kao čovjeka koji govori „ne“, i kao da je mislio upravo na njega. Rousseauova rasprava O podrijetlu i osnovama nejedankosti među ljudima je mnogo opširnije i sistematiziranije djelo od njegove prve rasprave, i tu se počinju nazirati temelji Rousseauove teorije prirodnog stanja koje će kasnije pomnije razraditi u Društvenom ugovoru. Vlasništvo za njega nema nikakve veze sa prirodom; po prirodi čovjek posjeduje jedino samoga sebe, te stoga ogromne materijalne nejednakosti među ljudima mogu biti jedino rezultat političkog aranžmana nekog društva.
Nekih riječi Rousseaua prosjecan čovjek ne zna da li bi se plašio ili pljeskao na njih: Prvi čovjek koji je ogradio komadić zemlje, proglasivši „To je moje“, i koji je pronašao naivne ljude da mu to povjeruju, je stvarni osnivač modernog društva. Koliko bi zločina, ratova i ubojstava, koliko nevolja i strahota uštedio ljudskom rodu onaj koji bi tada, iščupavši oznake i zatrpavši jarak, viknuo svojim bližnjima: Čuvajte se takvih prevaranata; bit ćete izgubljeni ako zaboravite da su plodovi svačiji, i da zemlja nije ničija.”
Ova je zamisao možda najaktualnija u današnje vrijeme; nikada prije nismo nejednakosti među ljudima smatrali prirodnijima nego danas. No, najveću će sistematizaciju te misli pronaći u Društvenom ugovoru, djelu koje je donekle inspiriralo Francusku revoluciju (u onoj mjeri u kojoj knjige to mogu), i koje je ocrtalo Rousseaovu viziju ljudske prirode – možda najpoznatijeg, ali i često krivo shvaćenog, elementa njegove misli.
Prema popularnoj percepciji, teorija društvenog ugovora se rađa pesimističnom vizijom ljudske prirode Thomasa Hobbesa po kojoj su ljudi po prirodi ratoborni divljaci koje samo civilizacija može dovesti u red, a zakončava se Jean Jacquesovim prevratom po kojem su ljudi po prirodi dobri, a civilizacija ih kvari. Nijedan od njih nije rekao ništa takvo, zapravo je Hobbes samo tvrdio da u autoritetu i moći jednog čovjeka nad drugim nema ničeg prirodnog zbog jednostavne činjenice da je svaki čovjek po prirodi dovoljno moćan da ubije svakog drugog (što je istina koju je vrlo lako dokazati), i sam se Rousseau oko toga s njim slagao. A Rousseau, s druge strane, nije smatrao da su ljudi po prirodi inklinirani dobru, nego da su nevini. A nevinost je za njega isto bila vrlina, možda jedina stvarna.
No, pedantnosti oko toga što je tko rekao na stranu – Rousseauov Društveni ugovor je knjiga koja nastoji odgovoriti na samo dva pitanja: na čemu se temelji vlast, i može li se ona ikako opravdati. Tu je iznio nekoliko za ono vrijeme revolucionarnih gledišta; smatrao je da će  sloboda nužno dovesti do vrline, jer će sloboda približiti čovjeka njegovoj nevinoj prirodi. Nadalje, vlast se temelji na dogovoru (ili ugovoru) među ljudima, no Rousseau za razliku od svih prosvjetiteljskih filozofa smatra da ljudi nisu nikad u društveni ugovor stupili kao ravnopravne individue, već da je svaki korpus zakona služio zaštiti nekolicine bogatih i moćnih od većine bijednih i obespravljenih. Tu je misao zapravo izrazio u raspravi o nejednakosti, no bitna je za njegovo razumjevanje društvenog ugovora. Napokon, jedini dobar oblik vlasti – Republika Vrline, u koju su Jakobinci strastveno vjerovali – bi bio utemeljen u općoj volji, koja je uvijek opravdana jer mase žele samo to da ih se ne ugnjetava, i svaka individua ima dužnost da općem interesu da prednost ukoliko njeni partikularni interesi stoje u konfliktu s njim. Rousseaua su zbog koncepta opće volje, što ne čudi, liberalni elitisti svrstali u praoce totalitarizma. Rousseau ostaje bauk prosvjetiteljima čak i s one strane groba!
Od njegovih ostalih djela valja nabrojati Ispovjesti, njegovu najpoznatiju filozofsku autobiografiju (napisao ih je čak nekoliko), Emil ili o odgoju, raspravu o obrazovanju koja (klasično za Rousseaua) tvrdi da se obrazovanje i odgoj ne bi trebali temeljiti na stjecanju znanja nego na uzgoju vrline, te Sanjarije samotnog šetača, djelo zrelog i ozlojeđenog Jean Jacquesa koje valja pogledati da bi se vidjelo što znači biti sam protiv svih, kako je on bio.
Jean-Jacques Rousseau – antifilozof, zbog samo jedne svoje zamisli važan je i danas: “nitko ne bi trebao biti toliko bogat da kupuje druge ljude, niti bi itko trebao biti toliko siromašan da se mora prodavati“.

Što nam je činiti.
U posljednjih dvadeset godina hrvatsko je društvo prošlo kroz raspad socijalizma, rat i transformaciju u kapitalističku ekonomiju i sustav političke demokracije. Pitanje je kako su te dramatične promjene od jednog do drugog sustava utjecale na regulatorne mehanizme društvene stratifikacije, obrasce mobilnosti i vrijednosne orijentacije? U istraživanjima provedenim u Hrvatskoj osamdesetih godina uspostavljen je specifičan uzorak stratifikacije i mobilnosti s važnom ulogom političkog podsustava u njegovom strukturiranju. Važni elementi strukturiranja su podjela rada, obrazovanje i položaj unutar političkog podsustava, dok privatno vlasništvo igra samo marginalnu ulogu. U situaciji nametnutih ograničenja privatnog vlasništva, obrazovanje je imalo ulogu jedina kanala mobilnosti. 

Slijedom promjena u društvu može se pretpostaviti da će se uloga političkog podsustava smanjivati, a privatno vlasništvo širiti. U onoj mjeri u kojoj država zadržava snažnu regulativnu ulogu u društvu, utjecaj političkog faktora može se zadržati bez obzira na pluralističku prirodu političkog sustava. Opada li uloga obrazovanja u društvu temeljenom na znanju? Da li promjene u društvenom sustavu stvaraju otvorenije ili zatvorenije društvene strukture? U skladu s društvenim i strukturnim promjenama, promjene su također u vrijednosnim orijentacijama društvenih skupina prema gore ili dolje, te u homogenizaciji ili diferencijaciji stavova u vremenu. Budite čovjek koji kaže - DA.

Opća deklaracija o pravima čovjeka


Budući da je priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira u svijetu,
Budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ljudskih prava rezultiralo barbarskim postupcima koji vrijeđaju savjest čovječanstva i da je izgradnja svijeta u kojemu će ljudska bića uživati slobodu govora i uvjerenja te biti pošteđena straha i neimaštine, proglašena najvećom težnjom svih ljudi,
Budući da je ljudska prava prijeko potrebno zaštititi vladavinom prava, kako čovjek ne bi morao pribjeći, kao krajnjem sredstvu, pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja,
Budući da je bitno promicati razvoj prijateljskih odnosa među narodima,
Budući da su narodi u Povelji Ujedinjenih naroda ponovno potvrdili svoju vjeru u temeljna ljudska prava, u dostojanstvo i vrijednost ljudske osobe i ravnopravnost muškaraca i žena te odlučili promicati društveni napredak i poboljšati uvjete života u većoj slobodi,
Budući da su se države članice obvezale da će u suradnji s Ujedinjenim narodima osigurati opće poštivanje i primjenu ljudskih prava i temeljnih sloboda,
Budući da je opće razumijevanje tih prava i sloboda ključno za puno ostvarenje te obveze, u ovom času, stoga, 
Opća skupština proglašava
Opću deklaraciju o ljudskim pravima kao zajedničku tekovinu svih naroda i država, kako bi svaki pojedinac i svaki dio društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, poučavanjem i učenjem težili promicanju ljudskih prava i sloboda te progresivnim domaćim i međunarodnim mjerama osigurali njihovo opće i djelotvorno priznanje i poštivanje, kako među narodima država članica, tako i među narodima na područjima koja se nalaze pod njihovom jurisdikcijom. 


Članak 1.
Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva.


Članak 2.
Svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji bez ikakve razlike glede rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja ili neke druge okolnosti. 
Nadalje, ne smije se praviti nikakva razlika zbog političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili područja kojemu neka osoba pripada, bilo da je to područje neovisno, pod starateljstvom, nesamoupravno, ili mu je na neki drugi način ograničen suverenitet. 


Članak 3.
Svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost. 


Članak 4.
Nitko se ne smije držati u ropstvu ili odnosu sličnom ropstvu; ropstvo i trgovina robljem zabranjuju se u svim njihovim oblicima. 


Članak 5.
Nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. 


Članak 6.
Svatko ima pravo da ga se svugdje pred zakonom priznaje kao osobu. 


Članak 7.
Svi su pred zakonom jednaki i svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije kojim se krši ova Deklaracija, kao i od svakog poticanja na takvu diskriminaciju. 


Čanak 8.
Svatko ima pravo na djelotvornu odštetu putem nadležnih domaćih sudova zbog djela kojima su povrijeđena njegova temeljna prava zajamčena ustavom ili zakonom.


Članak 9.
Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom uhićenju, zatvoru ili izgonu. 


Članak 10.
Svatko ima potpuno isto pravo na pravično i javno saslušanje od strane neovisnog i nepristranog suda radi utvrđivanja njegovih prava i obveza, i bilo koje kaznene optužbe protiv njega. 


Članak 11.
1. Svatko optužen za kazneno djelo ima pravo da ga se smatra nevinim dok se njegova krivnja zakonski ne utvrdi u javnom postupku u kojemu su mu pružena sva jamstva za obranu. 
2. Nitko ne smije biti proglašen krivim za kazneno djelo počinjeno činom ili propustom koji, po domaćem ili međunarodnom pravu u času počinjenja nije bio predviđen kao kazneno djelo.
Ne smije se odrediti ni teža kazna od one koja je bila primjenjiva u času kad je kazneno djelo počinjeno. 


Članak 12.
Nitko ne smije biti podvrgnut samovoljnom miješanju u njegov privatni život, obitelj, dom ili dopisivanje, niti napadima na njegovu čast i ugled. Svatko ima pravo na pravnu zaštitu protiv takvog miješanja ili napada. 


Članak 13.
1. Svatko ima pravo na slobodu kretanja i boravka u granicama bilo koje države.
2. Svatko ima pravo napustiti svoju i bilo koju drugu zemlju i vratiti se u svoju zemlju. 


Članak 14.
1. Svatko pred progonom ima pravo tražiti i dobiti utočište u drugim zemljama.
2. Na to se pravo ne može pozivati u slučaju progona koji su izravna posljedica nepolitičkih zločina ili djela protivnih ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda. 


Članak 15.
1. Svatko ima pravo na državljanstvo. 
2. Nitko ne smije biti samovoljno lišen svoga državljanstva niti mu se smije odreći pravo na promjenu državljanstva. 


Članak 16.
1. Punoljetni muškarci i žene imaju pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji bez ikakvih ograničenja glede rase, nacionalnosti ili vjere. Oni imaju ista prava prilikom sklapanja braka, u braku i tijekom razvoda.
2. Brak se može sklopiti samo uz slobodan i potpun pristanak osoba koje stupaju u brak.
3. Obitelj je prirodna i temeljna društvena jedinica, i ima pravo na zaštitu društva i države. 


Članak 17.
1. Svatko ima pravo posjedovati imovinu samostalno ili u zajednici s drugima.
2. Nitko ne smije biti samovoljno lišen svoje imovine. 


Članak 18.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktičnim vršenjem, bogoslužjem i obredima. 


Članak 19.
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice. 


Članak 20.
1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.
2. Nitko se ne smije prisiljavati na pripadanje nekoj udruzi. 


Članak 21.
1. Svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju svojom zemljom neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika.
2. Svatko ima pravo na jednak pristup javnim službama u svojoj zemlji.
3. Volja naroda je temelj državne vlasti; ta se volja mora izražavati na povremenim i poštenim izborima, koji se provode uz opće i jednako pravo glasa, tajnim glasovanjem ili nekim drugim jednako slobodnim glasačkim postupkom. 


Članak 22.
Svatko kao pripadnik društva ima, putem državnih programa i međunarodne suradnje, a u skladu s organizacijom i mogućnostima svake pojedine države, pravo na socijalnu sigurnost i ostvarenje gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava koja su uvjet njegova dostojanstva i neometanog razvoja njegove osobnosti. 


Članak 23.
1. Svatko ima pravo na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravedne i primjerene uvjete za rad i zaštitu od nezaposlenosti.
2. Svatko bez ikakve razlike ima pravo na jednaku naknadu za isti rad.
3. Svatko tko radi ima pravo na pravednu i primjerenu naknadu koja njemu i njegovoj obitelji osigurava život dostojan čovjeka i koja se prema potrebi dopunjuje drugim sredstvima socijalne zaštite.
4. Svatko ima pravo osnivati sindikate i njima pristupati kako bi zaštitio svoje interese. 


Članak 24.
Svatko ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, uključujući razumno smanjenje radnih sati i povremene plaćene neradne dane. 


Članak 25.
1. Svatko ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove obitelji, uključujući prehranu, odjeću, stanovanje, liječničku njegu i potrebne socijalne usluge, kao i pravo na zaštitu u slučaju nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti, udovištva, starosti ili nekog drugog životnog nedostatka u uvjetima koji su izvan njegova nadzora.
2. Materinstvu i djetinjstvu pripada posebna skrb i pomoć. Sva djeca, ona rođena u braku kao i ona koja su rođena izvan njega, moraju uživati istu socijalnu zaštitu. 


Članak 26.
l. Svatko ima pravo na odgoj i obrazovanje. Odgoj i obrazovanje mora biti besplatno, barem na osnovnom i općeobrazovnom stupnju. Osnovno obrazovanje mora biti obvezno. Tehničko i strukovno obrazovanje mora biti dostupno svima; više i visoko obrazovanje mora biti dostupno svima prema sposobnostima.
2. Odgoj i obrazovanje mora biti usmjereno punom razvoju ljudske osobe i jačati poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. On mora promicati razumijevanje, snošljivost i prijateljstvo medu svim narodima, rasnim ili vjerskim grupama te podupirati djelatnost Ujedinjenih naroda na održanju mira.
3. Roditelji imaju pravo prvenstva u izboru obrazovanja za svoju djecu. 


Članak 27.
1. Svatko ima pravo slobodno sudjelovati u kulturnom životu svoje zajednice, uživati u umjetnosti, pridonositi znanstvenom razvoju i koristiti njegove prednosti.
2. Svatko ima pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa od bilo kojeg znanstvenog, književnog ili umjetničkog djela kojemu je autor. 


Članak 28.
Svatko ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojemu se prava i slobode utvrđene ovom Deklaracijom mogu u punoj mjeri ostvariti. 


Članak 29.
1. Svatko ima obveze prema onoj zajednici u kojoj je jedino moguć neovisan i cjelovit razvoj njegove osobnosti. 
2. U korištenju svojih prava i sloboda svatko može biti podvrgnut samo onim ograničenjima koja su utvrđena zakonom, isključivo radi osiguranja potrebnog priznanja i poštivanja prava i sloboda drugih te radi ispunjenja pravednih zahtjeva morala, javnog reda i općeg blagostanja u demokratskom društvu.
3. Ta prava i slobode se ni u kojem slučaju ne smiju koristiti protivno ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda. 


Članak 30.
Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo neke države, grupe ili pojedinca da poduzmu bilo koju akciju ili izvrše bilo koji čin kojim se poništava neko od ovdje utvrđenih prava i sloboda.

utorak, 15. siječnja 2019.

ZeoliteZeolite refers to any number of absorbent minerals containing traces of both silicon and aluminum. Natural zeolites form as a result of volcanic action, taking anywhere from 50 to 50,000 years to complete formation. Synthetic zeolites can be manufactured with improved speed and uniformity. Zeolites have found application in water filtration, refrigeration, construction, aquariums and alternative medicine. 

Touted Benefits

Zeolite has been purported to have a wide variety of health benefits. According to All Natural Prevention, zeolite has the potential to act as a chelator and remove heavy metals from the body, improve liver function, balance biological pH levels, improve general well-being, control allergies and asthma, improve digestion and act as an antioxidant.

Chelation Research

A study published in the journal "Nutrition and Dietary Supplements," tested the chelation potential of liquid clinoptilolite, a type of natural zeolite. The researchers concluded that clinoptilolite "represents a potentially safe and effective way to remove toxic heavy metals from the body through increased urinary excretion without removing clinically detrimental amounts of vital electrolytes."

Bleeding and Anti-Cancer Claims

There are no human studies demonstrating the effectiveness of zeolite in the treatment of cancer. According to Dr. Andrew Weil, "No published studies show that zeolite has an antitumor effect in humans or offers any benefit to persons with cancer." However, zeolite crystals have been known to help the body's blood-clotting process and, therefore, can slow or stop bleeding.

Warning

A review of zeolite by the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center warns that inhaled zeolite dust causes mesothelioma, a type of lung cancer. Zeolite can also act as an immunosuppressant, decreasing immune activity. The proven chelator activity of zeolites can remove valuable minerals from the body and decrease the effectiveness of certain medications, including aspirin.
ZEOLITE IN AGRICULTURE

Zeolite:

  • Enables better plant growth
  • Improves the efficiency and value of fertiliser
  • Improves water infiltration and retention 
  • Improves yield
  • Retains nutrients for use by plants
  • Improves long term soil quality
  • Reduces loss of nutrients in soil
Applying zeolite to the soil can improve its ability to hold nutrients and water

Zeolite is a natural super porous mineral (part of a group of hydrated alumino silicates). It carries a negative charge balanced by freely moving cations with positive charges. this provides an ideal trap for positive cations like nitrogen rich ammonium and potassium which are then released when demanded by plants.
Zeolites have a very open framework with a network of pores giving it a large surface area for trapping  and exchanging valuable nutrients.

More efficient fertiliser use

With the current high price of ammonium fertilisers zeolite can be used to extend their efficiency and performance. Blending fertiliser with zeolite can produce the same yield from less fertiliser applied because of the reduction of volatolization and leaching losses. It is particularly suitable for banding under drip irrigation planting where it will assist water infiltration, distribution and retention. When fertigation is practiced it will actively hold the nutrients in the rootzone.

More efficient water use

Zeolite assists water infiltration and retention in the soil due to its very porous properties and the capillary suction it exerts. Acting as a natural wetting agent, it is an excellent amendment for non wetting sands and to assit water distribution through soils.

The role of zeolite

Zeolite can hold nutrients in the root zone for plants to use when required. This leads to more efficient use of N and K fertilisers - either less fertiliser for the same yield or the same amount of fertiliser lasting longer and producing higher yields.
An added benefit of zeolite application is that unlike other soil amendments (gypsum and lime) it does not break down over time but remains in the soil to help improve nutrient and water retention permanently. With subsequent applications the zeolite will further improve the soil's ability to retain nutrients and produce improved yields.
And zeolite is not acidic. In fact it is marginally alkaline and its use with fertilisers can help buffer soil pH levels thus reducing the need for lime applications.


Zeolit ( Croatian text )
Zeoliti su rijetki prirodni minerali sedimentnog podrijetla, nastali iz četiri elementa: zemlje, vatre, vode i zraka. Produkt su više milenijskog kemijskog procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i oceanske vode u specifičnim geološkim uvjetima. Zeoliti su minerali čije je nastajanje započelo prije 100 milijuna godina, kada su iz mora izranjali vulkani, dijeleći pritom kontinente, stvarajući planine i formirajući današnji izgled planeta Zemlje. Prilikom erupcija vulkana, tekuća lava i gusti pepeo, u kontaktu s morskom vodom, formirali su stvrdnutu alumosilikatnu lavu, iz koje se, tisuće godina kasnije počeo formirati zeolit. Varijacije temperature, geografskih lokacija i drugih uvjeta imali su utjecaj na milenijske kemijske reakcije između vulkanskog pepela, lave, vode i zraka, što je uvjetovalo brojne razlike u karakteristikama i sastavu različitih vrsta zeolita.

Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se zbog karakterističnih svojstava snažne ionske razmjene koriste u različite svrhe u znanosti, industriji, poljoprivredi, graditeljstvu.      Podvrsta zeolita koji se zove klinoptilolit i koji ima kristalnu molekularnu strukturu tradicionalno se koristio kao prirodni lijek u humanoj medicini. Zeolit klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i adsorbira teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance. Početak suvremene medicinske primjene zeolita klinoptilolita bazirao se na njegovim iznimnim biofizikalnim svojstvima i svojstvu ionske izmjene, koji omogućuju istovremeni proces remineralizacije organizma i učinkovitu prirodnu detoksikaciju. Za suvremenu medicinsku upotrebu zeolit klinoptilolit podliježe procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije u kojem se multipliciraju njegova ljekovita svojstva.
Zeolit je 100% prirodni mineral kojeg ljudski organizam prepoznaje kao vlastitu supstancu. Apsolutno je siguran i netoksičan, nema letalnu ni toksičnu dozu, nema neželjenih kontraindikacija, nuspojava ili interakcija s drugim farmakološkim ili fitofarmakološkim supstancama. Zeolit ne stvara ovisnost, ne taloži se u organima, u cijelosti se eliminira iz tijela.

ŠTO JE AKTIVIRANI ZEOLIT KLINOPTILOLIT
Aktivacija zeolita klinoptlolita postiže se specifičnim tehnološkim postupkom mikronizacije u čestice nano dimenzija, koje su u pravilu manje od stanica ljudskog organizma. Nano čestice sadržane u jednom gramu mikroniziranog klinoptilolita imaju ukupnu površinu od 50.000 m2, a protkane su s 50 milijuna km filterskih mikrokanala, koji predstavljaju izuzetno moćne terapeutske mikrofiltere. Bit metode je mikronizacija i aktivacija, što omogućava da se poznati mehanizmi djelovanja zeolita kao i kapacitet njegovog djelovanja ovim tehnološkim postupkom impresivno multipliciraju.
Postupak aktivacije zeolita klinoptilolita je postupak fine mikronizacije u nano čestice, pri čemu se također obavlja i postupak aktivacija nano čestica. Pritom se ne izazivaju promjene u kemijskom sastavu, ali se mijenjaju određena fizikalno-kemijska svojstva: povećava se elektrostatski naboj, kapacitet ionske izmjene, specifična aktivna površina i kapacitet apsorpcije tekućine, a iz unutrašnjosti kristalne strukture oslobađa se voda. Značajno je da kristalna kugla tijekom postupka aktivacije dobiva površinska napuknuća, pa postaje aktivna i u svom unutrašnjem sloju. Mikronizacijom se povećava specifična površina minerala, na taj se način povećava njegova ukupna površina, a time i kapacitet ionske izmjene. Nano-čestice unose u stanicu hranjive sastojke, a iz stanice odnose ostatne produkte metabolizma, te otpuštaju u stanicu slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšavajući membranski potencijal i njegovu nepropusnost za štetne agense, te reguliraju acidobaznl status.
Razvoj znanosti, posebice medicinske znanosti 21-og stoljeća je uvelike određen razvojem nanotehnologlja, pa teme o aktiviranom zeolitu postaju sve aktualnije jer zadiru u područje nanomedicine.

UTJECAJ KLINOPTILOLITA KAO DIJETETSKOG PRIPRAVKA KOD TOVLJENJA ŽIVOTINJA
Citati prijevoda: Knjiga o znanosti zeolita i tehnologiji ''Primjena zeolita u medicini''
Utjecaj klinoptilolita kao dijetetskog pripravka kod tovljenja životinja, autori: Krešimir Pavelić i Mirko Hadžija, Institut Ruđer Bošković, Zagreb:
''Dijetetski dodatak klinoptilolita prehrani blagotvoran je pri tovljenju životinja. Kod svinja tovljenih klinoptilolitskom dijetom zabilježeno je povećanje težine, a bile su manje podložne bolestima od svinja hranjenim običnom prehranom. Životinje su iskazale i povećani tek, te redovitu i urednu probavu, a također se povećao udio mesa u odnosu na salo. Klinoptilolit aktivno adsorbira amonijak, karbon dioksid, hidrogen sulfid i merkapante, te posjeduje jak deodorirajući učinak. Isto tako odstranjuje toksine te stvara promjene u enzimološkim te imunološkim reakcijama. 
Rađeni su slučajevi primjene zeolita u industriji uzgoja životinja. Odojci stari 27 dana bili su tokom 4 tjedna hranjeni prirodnim klinoptilolitom sa 2% udjela u hrani, korigirano faktorom koncentracije, što je doprinijelo tendenciji bržeg rasta, te povoljnijeg odnosa hranjeno-dobiveno. Čak i kada prehrani kasnije nije dodavana hranjiva otopina, odojci su nastavili tokom cijelog perioda pokusa pokazivati evidentno pojačan rast, te povoljniji odnos hranjeno-dobiveno. 
Klinoptilolit je također povećao lučenje nitrogena u izmetu te je umanjio lučenje nitrogena u urinu. Nije pokazao utjecaj na postojanost proteina. Iz toga slijedi kako je klinoptilolit kao dodatak prehrani za uzgoj svinja izmijenio lučenja u urinu bez utjecaja na postojanost proteina. 
Kokoši stare 16 tjedana iz tri različita legla hranjene su sa 135 g proteina po kg, te sa i bez 50 g klinoptilolita po kg. Sterilni riječni pijesak zamijenio je klinoptilolit u kontroliranoj prehrani kako bi zadržao prehranu isoenergetskom. Značajne promjene zamijećene su pri hranjenju klinoptilolitom, posebno kod broja izleženih jaja po kokoši, debljini ljuske, učinkovitosti pri iskorištavanju hrane u probavi, te vlažnosti izmeta. Između tretmana nisu bile uočene nikakve promjene u probavi, težini, starosti prvih nosilja, težini ploda, unosu hrane, te razini absorpcije aminokiselina radioaktivnih lizina i metionina u krvotoku.
Klinoptilolit kao dodatak u prehrani znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina zbog svog snažnog svojstva apsorpcije aflatoxina i zearalenona. Procjenjuje se da će klinoptilolit kao dodatak prehrani, u vrijednostima 1,5% te 2,5%, umanjiti štetne učinke 2.5 mg čistog aflatoksina na brojlerskim pilićima. Tretman aflatoksina značajno smanjuje serum čistog proteina, bjelančevina, anorganskih fosfata, mokraćne kiseline, kolesterola, hematrocita, crvenih krvnih zrnaca, prosječnog tjelesnog volumena, hemoglobina, broj trombocita i monocita i povećava broj bijelih krvnih zrnaca i neutrofila. Dodatak klinoptilolita u aflatoksin-prehranu znatno umanjuje njegove štetne učinke i trebao bi biti od pomoći pri tretmanu aflatoksina u peradarstvu. Klinoptilolit kao dodatak u prehrani od 50 g po kg znatno umanjuje štetne učinke aflatoksina u uzgoju japanskih prepelica od 10 do 45 dana starosti. Aflatoksin umanjuje unos hrane, te tjelesnu težinu od trećeg tjedna nadalje, a dodatak klinoptilolita prehrani znatno umanjuje negativne učinke aflatoksina na odnose unosa količine hrane. 
Zeoliti bi mogli imati neke utjecaje na svojstva jajeta. Klinoptilolit iz Grčke povećava težinu bjelanjaka i žumanjka. Blagotvoran učinak klinoptilolita na težinu jajeta i bjelanjka neovisan je o starosti kokoši i vrsti prehrane. 
Klinoptilolit pokazuje značajne preventivne učinke u smanjenju radioceziuma-137 kod muških pilića izloženih kontaminiranoj hrani. Smanjenje radioceziuma u mesu variralo je od 60-70%, a u jestivim organima i više od 50%.'' (završeni citati)

Detoksikacija
            Zeolit kao mineral negativnog ionskog naboja, u organizmu djeluje biofizikalno, a ne kemijski ni farmakološki, te prirodno, učinkovito i selektivno detoksicira organizam od pozitivno nabijenih supstanci teških metala, radioaktivnih metala, herbicida, pesticida, nitrozamina, aflatoksina, radioaktivnih supstanci, UV zračenja, amonijaka, nikotina, alkohola, kod kemoterapije i radioterapije, kontracepcijskih tableta i dugotrajnog uzimanja lijekova, te drugih organskih i kemijskih otrova. U procesu detoksikacije zeolit iz organizma također eliminira: višak kiseline te time radi alkalizaciju organizma i prevenira bolesti kiselog okruženja: kandidazu, giht, reumatoidni artritis, probavne tegobe i crijevne upale i dr; eliminira višak glukoze odnosno prevenira dijabetes melitus i komplikacije dijabetesa; adsorbira virusne komponente te sprječava replikaciju virusa: herpes, hepatitis, gripa; smanjuje oksidativni stres i otklanja njegove štetne implikacije na organizam u cjelini. Zeolit na staničnu razinu otpušta hranjive sastojke i esencijalne minerale koji nastavljaju pozitivno djelovati u tijelu, te tako remineralizira i hrani organizam.
Zeolit također otpušta slobodnu vodu koja se nalazi unutar kristalne rešetke, poboljšava membranski potencijal stanice i njegovu nepropusnost za štetne agense, te regulira acidobazni status.

Karakteristike
            Prirodnih zeolita ima oko 276 vrsta, a s obzirom na morfološku građu javljaju se u tri osnovna oblika: vlaknasti, lisnati i kristalni. Za humanu upotrebu podoban je zeolit klinoptilolit koji ima kristalnu molekularnu građu.
Zeoliti su stijenski, mikroporozni silikatni minerali, po sastavu alumosilikati, koji pretežno sadrže jedno ili dvovalentne katione: Na, K, Ca. Kao hidratizirani prirodni kristali dobro definirane strukture sadrže AlO4 i SiO2 tetraedre vezane zajedničkim atomima kisika. Silikatne aluminijske molekule nekadašnjeg vulkanskog pepela formirale su čvrste trodimenzionalne strukture, poput pčelinjeg saća, koje su iznimno važne za objašnjenje ljekovitih svojstava zeolita klinoptilolita.

Zeolit u medicini
            Aktivirani mikronizirani zeolit klinoptilolit se koristi kao najučinkovitiji prirodni detoksikator te se uzima kao preventivna, ali i kao suportivna medicinska terapije kod brojnih zdravstvenih tegoba i poremećaja. Na opravdanost primjene zeolita kao suportivne terapije upućuju brojna tradicionalna i suvremena anegdotalna iskustva, znanstveno utemeljena i evaluiran u stotinama dostupnih znanstvenih i kliničkih studija.