Sunday, December 27, 2015

Energetski CertifikatDolazi nam puno upita pa da pojasnimo za koga je OBAVEZAN Energetski Certifikat.

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m2, a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m2 te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.
Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:
s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,
sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade:
uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,
školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,
hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),
sportske građevine,
zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),
druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.
Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2;
zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.

U nastavku Vam donosimo:

IZVADAK IZ REGISTRA OSOBA OVLAŠTENIH ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

Nadamo se da smo bili od pomoći svima kojima je energetski certifikat potreban,
Željko Serdar, Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE)

Thursday, December 24, 2015

Merry Christmas
On my behalf and on behalf of all who are part of CCRES, I want to thank you with all my heart for all the good you have done supporting us throughout this year.

Thank you!

Today I only want this: to stop for a moment, think of you, wish you a Merry Christmas, and say thank you for what you have done and continue to do defending life, family, freedom, and the values that make Christmas.

May Jesus bless you and keep you, and give you a great, holy, and Merry Christmas!

Zeljko Serdar, Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)

Friday, December 18, 2015

Croatia is HCFC FreeCroatia is HCFC Free 26 years before the deadline set by the Montreal Protocol

As stated by the Ministry of Environmental and Nature Protection on December 17, 2015, Croatia is the first country in the world to completely abolish the use of Chlorodifluoromethane (HCFC), one of the most damaging substances to the ozone layer.

Zeljko Serdar, Croatian Center of Renewable Energy Sources (CCRES)