nedjelja, 21. prosinca 2014.

HCOIE / VJETROELEKTRANE
Naša iskustva nedvojbeno potvrđuju da je u početnoj fazi provedbe politike obnovljivih izvora energije najveći udio strane opreme i know how-a, međutim s razvojem i realizacijom projekata, sve više i više se povećava udio "domaće komponente projekta" koja uključuje opremu, uslugu i radove. S time se razvijaju i osnažuju specijalizirani razvojni i proizvodni programi, inženjering i sl. Postoje procjene unutar Zajednice obnovljivih izvora energije (HGK) da je moguće ostvariti sinergiju odnosno udio domaće komponente u vjetroelektrani do 70% ukupne vrijednosti, pri čemu neke poslovne inicijative idu u pravcu razvoja specifičnih proizvodnih programa kroz mješovite tvrtke i zajedničkih projekata s renomiranim stranim partnerima. Također, očekuje se da će se Končarov projekt razviti u dovoljnoj mjeri da u budućnosti osigura i regionalnu tržišnu perspektivu. Sukladno propisima o građenju (Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07) zabranjeno je planiranje i gradnja vjetroelektrana u zaštićenom obalnom području mora (otoci i obalni pojas 1000 m), a rigorozni uvjeti instituta procjene utjecaja na okoliš sagledava sve utjecaje vjetroelektrana na okoliš (buka, krajobrazni i ornitofaunski utjecaj) te, u konačnici, kroz javnu raspravu uvažava stajalište lokalnog stanovništva. Ne smijemo zaboraviti da je i napredak tehnologije vjetroturbina doprinio i poboljšanju tehničkih pogonskih karakteristika i značajnom smanjenju utjecaja na okoliš (buka, ornitofaunski utjecaj i dr.).
HCOIE / VJETROELEKTRANE: http://youtu.be/LHSmTn-P0nU

Nema komentara:

Objavi komentar