Tuesday, July 19, 2011

HCOIE UPOZORAVA HRVATSKU I EUROPSKU JAVNOST
HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

UPOZORAVA HRVATSKU I EUROPSKU JAVNOST


na prijedlog izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji u kojem se nalazi i amandman koji se odnosi na zabranu gradnje solarnih fotonaponskih elektrana (osim onih koje su integrirane u građevine). Također, od prije je već zabranjeno iskorištavanje energije vjetra na otocima prema zakonu o ZOP-u, bez obzira radilo se o velikim vjetroelektranama ili malim vjetroagregatima koje je moguće instalirati na kuću ili u dvorištu. Svrha ovog amandmana, kako navode predlagači, je navodna zaštita te održivo, svrhovito i gospodarski učinkovito korištenja Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP)


čl. 51 (1) U ZOP-u se ne može planirati, niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevine namijenjene za:

iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju te snage sunca osim za vlastite potrebe na postojećoj zgradi ili građevnoj čestici postojeće zgrade
Kako saznajemo, u prijedlogu izmjena Zakona o prostornom uređenju i gradnji, nedavno predstavljenom dijelu stručne i zainteresirane javnosti, nažalost, među predloženim promjenama nalazi se i jedan amandman koji bi mogao bitno utjecati na budućnost korištenja solarne energije u Hrvatskoj u negativnom smislu, a odnosi se na gradnju solarnih elektrana na obali i otocima.

Naime, u prijedlogu zakona, usvojenom na Vladi i upućenom Saboru na prvo čitanje, nalazi se sljedeći amandman:

čl. 51 (1) U ZOP-u se ne može planirati, niti se može izdavati lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja za građevine namijenjene za:

– istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,

iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju te snage sunca osim za vlastite potrebe na postojećoj zgradi ili građevnoj čestici postojeće zgrade,

– skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena (..)

Prvo da malo objasnimo što je ZOP: u svrhu zaštite, te održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog korištenja određuje se Zaštićeno obalno područje mora (ZOP), koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1.000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte.


Nadalje, za one koji su u šoku i činjenicom da se zabranjuje korištenje energije vjetra u ZOP-u, treba reći da je ta odredba nastala otprilike oko trenutka donošenja Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji, te time naškodila razvoju mnogih projekata vjetroelektrana. Pri tome je odredba donesena neselektivno i bez puno razmišljanja, jer kako inače objasniti da se na ovaj način zabranila i gradnja malih vjetroagregata na otocima i obali - baš na mjestima gdje bi to bilo iznimno pogodno i korisno u sustavima javne rasvjete i na obiteljskim kućama. Ukratko - nepromišljeno.

Utjecaj ovakvog novog amandmana, ukoliko bi se izglasao, znači zabranu komercijalnog korištenja sunčeve energije na otocima i obali u vidu izgradnje solarnih elektrana, pa i većih centralnih solarnih sustava grijanja. Time se samo još jednom pokazuje licemjerno zagovaranje obnovljivih izvora energije i gospodarskog rasta baziranog na razvoju istih, dok se s druge strane brani gradnja istih na područjima na kojima je njihov potencijal najveći i gdje su oni najpotrebniji i najisplativiji. Stoga ovakvu zabranu smatramo apsolutno neprihvatljivom i šokantnom, te samo još jednim dokazom kad tvrdimo da ova vlada obnovljive izvore energije potiče samo deklarativno.


Također smatramo postojeću zabranu korištenja energije vjetra u ZOP-u samo djelomično prihvatljivom, i to ukoliko se odnosi na velike projekte koji se nalaze na područjima koja su u blizini nekih posebnih zaštićenih prirodnih ili kulturnih dobara.

Pri tome, zabranu iskorištavanja energije vjetra na području ZOP-a malim vjetroagregatima za vlastite potrebe ili sa priključkom na mrežu smatramo neopravdanom, te smatramo da se ti i takvi izvori moraju jasno zakonski odvojiti jer nemaju isti utjecaj ni iste zakonitosti, te ih se stoga ne može na taj način tretirati.

Treba li tu uopće podsjećati da se istovremeno nesmetano odvijaju pripreme za gradnju termoelektrane Plomin 3, da nije zabranjena gradnja rafinerija i naftnih terminala u obalnom pojasu, te da takve zahvate gotovo nitko ne dovodi u pitanje kao sasvim normalne i legitimne. Pri tome, naravno, kao energetičari se ne možemo ne složiti s pristupom gradnje termoelektrana blizu velikih izvora vode. Međutim ono što bode u oči i o čemu stalno pišemo i na što upozoravamo:

Da li su obnovljivi izvori energije veći ekološki problem RH od termoelektrana na ugljen i plin, pa i rafinerija nafte i cementara?

Jer to je točno ono što se iz svih poteza ove vlade može isčitati.

Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj ovakvim bi amandmanom napravili dva koraka unazad, umjesto malo drukčijom izmjenom, kojom bi mogli napraviti barem jedan naprijed - evo našeg prijedloga:

- iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju osim za vlastite potrebe na postojećoj zgradi ili građevnoj čestici postojeće zgrade.

Još jednom se pokazuje totalni nedostatak sluha i volje da se obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj da ono mjesto koje im i pripada u skladu sa europskim standardima kojima ovih dana toliko silno težimo i u skladu sa dostupnošću energenata na području Hrvatske, pa i u skladu s zaštitom okoliša o kojoj svi samo pričaju.

POSTAVLJAMO PITANJE SVIM NADLEŽNIMA:

KAKO U BUDUĆNOSTI ODGOVORITI NA SVAKODNEVNE MAILOVE KOJI NAM STIŽU IZ EU i SVJETA a koji traže ODGOVORE na pitanja ŠTO SE TO U REPUBLICI HRVATSKOJ DOGAĐA s OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE ???


Protivimo se navedenom amandmanu iz više razloga:

1. poznato je da su otoci zbog svoje geografske lokacije i izloženosti Suncu i vjetru upravo najpogodniji za korištenje ovih izvora energije (najsunčaniji su i najvjetrovitiji dijelovi naše države)

2. zbog odvojenosti od kopna otoci imaju tradicionalno problem s povezivanjem u elektroenergetsku mrežu zbog udaljenosti i polaganja podvodnih kabela te uz to vezan i problem s opskrbom električnom energijom, što bi se moglo značajno unaprijediti korištenjem obnovljivih izvora energije

3. prihvaćanjem ovog amandmana doći će do zaustavljanja nekoliko projekata u obnovljivim izvorima energije koji se već nalaze u različitim fazama realizacije te će se na taj način donijeti velika šteta ulagačima, ali i udarac gospodarskom razvoju otoka – jednako kao što je svojevremeno zakon o ZOP-u donio neprocjenjive štete investitorima, ali i lokalnoj zajednici stopiranjem većeg broja projekata vjetroelektrana na otocima, od kojih su neki bili u visokom stupnju razvoja


Iz svih ovih razloga tražimo povlačenje prijedloga spornog amandmana i ponovno razmatranje iskorištavanja energije vjetra i sunca na otocima!

Recite NE sprečavanju razvoja čiste i održive tehnologije – tamo gdje je ona najviše potrebna.

2 comments:

 1. Poštovani gosp.Serdar
  Kako bi još bolje razumjeli način na koji MZOPUG blokira i onemogučuje ishođenje dozvola,pratite jednu rečenicu koja se svuda provlači. " za vlastite potrebe zgrade ili objekta" Ova definicjia se nalazi u svim aktima o gradnji ,zakonu o malim komunalnim građevinama (solarni kolektor i fotonaponska čelija) i upučuje da možete graditi samo autonomne sustave bez ograničenja.To znači da i u ZOP-u i na otocima možete graditi megawate ali ne za prodaju struje po povlaštenoj tarifi, kako bi novac sakupljen od svih konzumenata raznih vidova energije koji financiraju OIE, ostao u državnoj blagajni . Jednostavno je shvatiti da sustavi za vlastite potrebe u velikim snagama 5,10 ili više kilowata ili MW nisu isplativi osim ako ste primorani na solarni sustav.Tendencija u svijetu je da se snizi cijena instaliranog kilowata sunčane elektrane na ispod 1000 US dollara, kako ne bi trebali feed in tarifu,ali očito kod nas postoji druga pravila. Zanimljivo je koliko malih projekta
  stoji na HERI zbog tzv mišljenja gosp. Mrduljaša državnog tajnika kako ne treba nikakav akt o gradnji za gradnju sunčane elektrane na postoječem legalno sagrađenom objektu,ali iza toga stoji famozna rečenica za vlastite potrebe a to je (autonomni ili otočni sustav sa solarnim baterijama). Na MINGORPOVIM stranicama postoji jasno napisano uputstvo da je potrebna lokacijska dozvola a MINGORP uredno izdaje Energetsko odobrenje bez lokacijske dozvole da bi vas na to dočekala HERA koja traži potvrdu glavnog projekta koji nemožete dobiti bez lokacijske dozvole. Ovo je ukratko što se događa malim investitorima do 30KW,iskustva Orahovica 500KW,Sikirevci 10KW su pokazali da se to može odraditi ali isključivo na jedan način samo full verzija . Zaključak je da se namjerno sprečava mogučnost širenja malih elektrana a za velike razmislite sami. Zanimljivo je da nitko u Hrvatskoj vladi nije pokušao usmjeriti domače mirovinske fondove kao i banke u solarne elektrane .Moja
  tvrtka dobija puno upita stranih mirovnskih i osiguravajučih fondova koji žele investirati u sunčane elektrane.Zbog čega naši Hrvatski fondovi ne investiraju Hrvatski novac iz Hrvatskih mirovinskih fondova u razvoj tehnologije i proizvodnju opreme u Hrvatskoj i grade Sunčane elektrane sa Hrvatskim tvrtkama i budu plačeni Hrvatskim novcem iz FEED IN tarifnog sustava za OIE. Ovo je jedna dobra propagandna poruka za buduće izbore možda netko shvati da je moguče plasirati novac skupljen za OIE za povečanje radnih mjesta, za zapošljavanje mladih inžinjera i tehničara i to vlastitim novcem koji stoji u fondovima,bankama i u blagajni za OIE i da taj novac donese prosperitet Hrvatskim građanima a ne da pustimo tzv strane investitore koji če svu zaradu izvuči van Hrvatske države. Mala je korist od stranog investitora koji sagradi sunčanu elektranu u Hrvatskoj,donese svoju tehnologiju,eventualno plati malo arhitekture i inžinjeringa,malo građevinskih radnika a ugovor o
  otkupu je na 12 godina, operativni vijek elektrane i do 30 godina.Umjesto da finaciramo strane investicije zašto ne financiramo vlastito vlastitim,zar smo operirani od logike i želje da pokrenemo
  vlastitu zemlju.

  Zdravko Vugrinec
  E-mail : info@strujaizprirode.com
  URL : http://www.strujaizprirode.com

  ReplyDelete
 2. HRVATSKI CENTAR OBNOVLJVIH IZVORA ENERGIJE je reagirao na najvišim tijelima Vlade Republike Hrvatske i to preko Europske Komisije i EU parlamentaraca ,poglavito preko Rebecce Harms (GREEN/EFA,iz Njemačke), Daniela Cohn-Bendita (GREEN/EFA,Francuska) te Rodi Kratsa-Tsagaropolou (EPP iz Grčke ) amandman na članak zakona je povučen i zakon je usvojen bez tih dodataka za iskorištenje sunčeve snage.

  ReplyDelete