ponedjeljak, 9. svibnja 2011.

PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA U RH I REGIJI, ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I SUVREMENI ENERGETSKI KONCEPTI U ARHITEKTURI

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
poziva Vas na
DVODNEVNI STRUČNI SKUP

PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA U RH I REGIJI,
ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I SUVREMENI ENERGETSKI
KONCEPTI U ARHITEKTURI
TE
MJERENJE I VERIFIKACIJA UŠTEDA U PROJEKTIMA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI


10. i 11. SVIBNJA 2011.

od 12:00 do 19:00 SATI

Kongresni Centar Hotela Antunović

Zagrebačka Avenija 100A , Zagreb

Koji organiziraju

HRVATSKA UDRUGA ENERGETSKIH CERTIFIKATORA – HUEC
HEP ESCO
ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽARPRVI DAN


11:15 – 12:00 Prijava sudionika
12:00 – 12:15 Otvaranje skupa i uvodno predavanje – Željka Hrs Borković, d.i.a, predsjednica Hrvatske udruge
energetskih certifikatora (HUEC)
12:15 – 12:30 Stanje arhitekture i graditeljstva u RH danas – Hrvoje Hrabak, d.i.a, predsjednik Udruženja hrvatskih
arhitekata (UHA)
12:30 – 13:00 Novi zakonodavni okvir Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG),
EPBD II, provedba energetske certifikacije zgrada u RH – stanje i trendovi – mr. sc. Nada Marđetko
Škoro, d.i.g, MZOPUG
13:00 – 13:30 Dosadašnje iskustvo u provedbi ENCERT izobrazbe i izdavanju energetskih certifikata u Energetskom
institutu Hrvoje Požar (EIHP) - Željka Hrs Borković, d.i.a, EIHP
13:30 – 14:00 Provedba energetske certifikacije zgrada u zemljama regije – gosti iz regije
Priprema za provedbu energetske certifikacije zgrada u Makedoniji – Svetlana Petrovska, d.i.g, Snežana
Janevska, d.i.s, CeProSARD, Skopje, Makedonija
Realizacija sistemskih mjera u Crnoj Gori za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada i njihovo
certificiranje – Milorad Burzan, d.i.e, Ministarstvo ekonomije, Podgorica, Crna Gora
Energetsko certificiranje zgrada – Republika Kosovo – Nezir Myrtaj, prof., Head of Division for EE and
RES, Ministry of Economic Development
14:00 – 14:30 Diskusija
14:30 – 15:00 Pauza
15:00 – 15:30 Potencijal energetske obnove zgrada i primjeri dobre prakse – Toni Borković, d.i.a, EIHP
15:30 – 16:00 Energetska obnova zgrada kulturne baštine – zaključci međunarodne konferencije održane u
Dubrovniku 6-8. travnja 2011 pod nazivom Energy Management in Cultural Heritage - dr.sc.Vlasta Zanki,
d.i.s, UNDP
16:00 – 16:30 Suvremeni energetski koncepti u arhitekturi– dr.sc. Marina Malinovec Puček, d.i.s, EIHP
16:30 – 17:00 Potencijal obnovljivih izvora energije u RH – Laszlo Horvath, d.i.e, EIHP
17:00 – 17:30 Pauza
17:30 – 17:45 Financijski aspekti energetske učinkovitosti – Jozo Bevanda, dipl. oec. HUEC
17:45 – 18:00 Daljnji razvoj metode proračuna, algoritam za proračun primarne energije - dr.sc. Damir Dović, d.i.s,
Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB)
18:00 – 18:15 Računalni program KI Expert – Silvio Novak, d.i.g. Knauf Insulation
18:15 – 18:30 Računalni program EnCert-HR 2010 – Mateo Biluš, d.i.a, Arhitektonski fakultet u Zagrebu(AF)
18:30 – 19:00 Diskusije i zaključci 1. dana skup

Energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji
energije, odnedavno je postala zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u
Republici Hrvatskoj. Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva
zgrade, ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti i nisko
energetske gradnje i postizanja višeg komfora života i boravka u zgradama. Energetskim
certificiranjem zgrada dobivaju se transparentni podaci o potrošnji energije u zgradama na
tržištu, energetska učinkovitost prepoznaje se kao znak kvalitete, potiču se ulaganja u nove
inovativne koncepte i tehnologije, potiče se korištenje alternativnih sustava za opskrbu
energijom u zgradama, razvija se tržište novih nisko energetskih zgrada i modernizira
sektor postojećih zgrada, te se doprinosi ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti
okoliša.
Energetska certifikacija zgrada, kvalitetno provedena i implementirana, može odigrati
ključnu ulogu u povećanju standarda gradnje i kvalitetnom osmišljavanju energetskog
koncepta novih zgrada, pokretanju sustavne energetske obnove i moderniziranju postojećih
zgrada. Time se značajno doprinosi integralnom projektiranju uzimajući u obzir cijeli životni
vijek zgrade, kao i ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša. Integralni pristup
razmatranju energetskog koncepta zgrada za struku je danas najveći izazov, koji treba
znanje i multidisciplinarnu suradnju svih sudionika u projektiranju i gradnji.
Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u
graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su:
• energetski pregledi zgrada
• energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada
• integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.
Novi integralni pristup projektiranju i gradnji te obnovi naših zgrada zahtjeva jako
inženjersko multidisciplinarno znanje i razmatranje zgrade, kao složenog organizma, te
usku suradnju svih struka koje sudjeluju u procesu od projektiranja i gradnje. Održive
metode projektiranja i gradnje imaju danas šanse odgovoriti na nove ekonomske,
energetske i ekološke izazove s kojima se susrećemo. To je jedini mogući način smanjenja
potrošnje energije i smanjenja ovisnosti o uvozu sve skupljih i sve manje dostupnih
energenata. Takav pristup otvara nova radna mjesta i doprinosi gospodarskom razvoju i
napretku, te nam pomaže ostvariti zacrtane ciljeve energetske učinkovitosti i zaštite
okoliša.
Unatoč svemu, održiva niskoenergetska gradnja i obnova zgrada danas još uvijek nije
prepoznata kao novi smjer u arhitekturi. S jedne strane ona zahtjeva veće investicije, s
druge strane postoji nedostatak znanja svih sudionika u projektiranju i gradnji te je nužna
intenzivna edukacija ali i financijsko poticanje koji bi mogli pokrenuti graditeljski sektor.
Potencijal energetske učinkovitosti jasno se izražava kroz podatak da se više od 40 posto
ukupne potrošnje energije troši u zgradama i da su ovdje moguće najveće uštede. To je
mogućnost koja nam se pruža za oporavak graditeljstva koju ne bi smjeli propustiti.
Financijski instrumenti poticanja energetske obnove i gradnje niskoenergetskih zgrada
ovdje mogu odigrati ključnu ulogu. Ulaganje u niz energetskih obnova te gradnja
niskoenergetskih zgrada i primjena novih tehnologija može pokrenuti značajne investicije u
građevinskom sektoru nužne za oporavak tog sektora. Zato se moramo koncentrirati na
ključne barijere i prepreke i početi ih sustavno otklanjati.
Seminar daje pregled trenutnog stanja provedbe energetske certifikacije zgrada u RH i
regiji, novosti u zakonodavnom okviru, te ističe potencijale i ključne barijere koje treba
prebroditi kako bi građevinski ali i energetski sektor osjetili prednosti provedbe energetske
certifikacije zgrada.

DRUGI DAN


11:15 – 12:00 Prijava sudionika
12:00 – 12:30 Novi zakonodavni okvir Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) u području
energetske učinkovitosti – Igor Raguzin, dipl.ing, MINGORP
12:30 – 12:45 Djelatnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) temeljem Zakona o
učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji - Irena Dubravec,d.i.s, FZOEU
12:45 – 13:15 Obveze gradova i županija u području energetske učinkovitosti – mr.sc. Vesna Bukarica, d.i.e, Fakultet
elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER)
13:15 – 14:30 Regulatorna struktura i osnove mjerenja i verifikacije ušteda – mr.sc. Hrvoje Glamuzina, d.i.e, Ivana
Rogulj, d.i.e, HEP ESCO
14:30 – 15:00 Pauza
15:00 – 16: 30 Alati i tehnike za mjerenje i verifikaciju ušteda – mr.sc. Hrvoje Glamuzina, d.i.e, Ivana Rogulj, d.i.e,
HEP ESCO
16:30 – 17:45 Opcije i metode iz Međunarodnog protokola za mjerenje i verifikaciju ušteda IPMVP– mr.sc.
Hrvoje Glamuzina, d.i.e., Ivana Rogulj, d.i.e., HEP ESCO
17:45 – 18:00 Pauza
18:00 – 18:45 Primjene opcija i diskusija
18:45 – 19:00 Diskusije i zaključci 2. dana skup

Prema preuzetim obvezama Direktive 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i
energetskim uslugama, a temeljem Zakona o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji (NN 152/2008) uvodi se obveza donošenja programa i planova za
poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske
učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda, obveze
javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni
mjera energetske učinkovitosti.
Zakon obvezuje na izradu Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti, te
drugih planskih dokumenata na razini Županija i gradova. Zakon implementira i obvezu iz
EPBD direktive o redovitim energetskim pregledima kotlova za grijanje i sustava za
klimatizaciju.
Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjuje se emisija stakleničkih plinova i
ostalih onečišćivača, odnosno ispunjavaju se ciljevi nacionalne politike zaštite okoliša. S
druge strane se povećava konkurentnost poduzeća (korisnika energije) kroz nižu
potrošnju energije za isti ili veći učinak. U svakom slučaju, mjerenje konačnog učinka
neophodno je kako bi rezultati ulaganja u energetsku učinkovitost dobili vjerodostojnost,
te poslužili kao dobar primjer za buduće projekte.
U okviru EU programa za poticanje energetske učinkovitosti 'IEE' u tijeku je provedba
projekta PERMANENT čiji je cilj promicanje standardiziranih procedura za mjerenje i
verifikaciju ušteda u projektima energetske učinkovitosti. Za razliku od potrošnje
energije, uštede energije ne mogu se mjeriti. Uštede se mogu procijeniti samo
usporedbom potrošnje energije prije i poslije implementacije projekta energetske
učinkovitosti. Zbog promjena na objektu koje nastaju u međuvremenu primjenjujemo
prilagodbe. Međunarodni protokol za mjerenje i verifikaciju ušteda (IPMVP, International
Measurement and Verification Protocol) je najšire prihvaćen skup smjernica o ‘mjerenju ’
i transparentnom izvještavanju o stvarnim uštedama, za svaki oblik projekta energetske
učinkovitosti. IPMVP procedure podrška su nebrojenim ugovorima o projektima s
otplatom iz ušteda diljem svijeta, pojednostavljujući ESCO terminologiju i fokusirajući se
na upravljanje rezultatima. IPMVP je preveden i prilagođen u zemljama partnerima
PERMANENT projekta. Razumijevanje IPMVP-a važno je za projektante u potrazi za
investitorima i ulagačima u svoje projekte ili za korisnike u potrazi za energetskim
uslugama.
U sklopu drugog dana seminara predstavnik MINGORP-a dat će pregled novog
zakonskog okvira u području energetske učinkovitosti i obveza gradova i županija, a
stručnjaci tvrtke HEP ESCO d.o.o., školovani te licencirani za provedbu treninga o
mjerenju i verifikaciji ušteda, provesti će stručnu edukaciju u tom području.
Na ovome seminaru polaznici će dobiti uvid u aktualno izdanje IPMVP protokola te
načine kako se različite metode mjerenja i verifikacije ušteda mogu primijeniti na projekte
energetske učinkovitosti.
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

2 komentara:

 1. Any person who moves around & who becomes interested in in the building industry must be cognizant of how the energy system in his place works.
  Energetsko certificiranje zgrada
  Thanks for sharing..!!!

  OdgovoriIzbriši
 2. Energetski održiva gradnja Energetska učinkovitost Obiteljske i dvojne kuće predstavljaju oko 65 posto ukupnog stambenog fonda. Gotovo 43 posto postojećeg stambenog fonda, zaključno s 2011. godinom, izgrađeno je prije 1970. i donošenja pravilnika kojim su p...
  graimo.hr

  OdgovoriIzbriši