utorak, 29. ožujka 2011.

ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN - HCOIE


HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

poziva Vas na
ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN


Dobrodošli na Zagrebački energetski tjedan!

Dragi građani i gosti Grada Zagreba,

Prema podacima Europskog statističkog zavoda, urbana područja u Europskoj uniji odgovorna su za 80% energetske potrošnje i emisija CO2 s godišnjim trendom porasta od 1,9%!

Ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za više od 20% u odnosu na referentnu godinu moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje gradskih uprava, brojnih interesnih skupina, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja europskih gradova.

Europska komisija je 29. siječnja 2008. pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) je odgovor naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, a ujedno prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena direktno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja. Do 01. veljače 2011. u inicijativu se uključilo više od 2180 gradova iz svih dijelova Europe, a zanimanje za pristupanjem novih gradova je iznimno veliko.

Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je pristupio inicijativi i time pokazao odlučnost u ostvarenju zadanih ciljeva. Važna aktivnost definirana Sporazumom je informiranje i motiviranje građana, tvrtki i drugih lokalnih subjekata kako koristiti energiju na učinkovitiji način te djelovanje na razvoj svijesti o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Promjenom ponašanja građani mogu utjecati na smanjenje ukupne energetske potrošnje Grada za čak 20%!

Energetski tjedan ima važnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva i jedan je od važnih preduvjeta za održivi razvoj Grada Zagreba.

Dobrodošli u Zagreb – želim Vam uspješan i sadržajno bogat Zagrebački energetski tjedan!

„Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“


Milan Bandić,

Gradonačelnik Grada Zagreba

PROGRAM

PONEDJELJAK 04. travnja 2011.


9,00 – 11,30 Igraonica Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš

Najmlađe generacije kroz igraonice Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš uče o energiji, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije i zaštiti okoliša. Kroz igru, crtanje, bojanje bojanki, izradu maketa vjetrenjača i druge aktivnosti svi dječji vrtići na području Grada Zagreba aktivno sudjeluju u Zagrebačkom energetskom tjednu.

Lokacija: Dječji vrtići Grada Zagreba (206 lokacija)

11,00 – 14,00 Projekt Zdrave oči – energetske uštede

U okviru projekta Zdrave oči – energetske uštede, tvrtka PHILIPS praktičnom primjenom modernizacije sustava rasvjete u objektu dječjeg vtića prezentira učinkovitu rasvjetu i njezin učinak na uštedu energije te zdravije i ugodnije radno okruženje.

Lokacija: Dječji vrtić Vjeverica, Ksaverska 14


13,00 – 16,00 Seminar Energetika – perspektiva gospodarskog razvoja

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore održavaju se stručna predavanja na temu perspektive razvoja gospodarstva sa primjenom novih tehnoloških rješenja u domeni energetske arhitekture, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i trgovanje emisijama CO2 za sektor industrije i srednjeg poduzetništva.

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora - Rooseveltov trg 2, Zagreb

10,00 – 12,00 Tribina Savjetovanje građana o energetskoj efikasnosti

Primjenom EE mjera u svojim domovima i na radnim mjestima građani mogu znatno doprinijeti smanjenju potrošnje energije te smanjenju emisije stakleničkih plinova. Koje mjere primijeniti, kako ih provesti i koji su očekivani rezultati, sudionicima tribine će kroz niz predavanja prezentirati energetski savjetnici projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj kojeg u Hrvatskoj provode Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) i Globalnog fonda za okoliš (GEF). Nakon predavanja, zainteresirani građani će kroz razgovor i savjetovanje s energetskim savjetnicima moći dobiti i preporuke koje mjere energetske efikasnosti primjeniti u svom konkretnom slučaju. Uz savjetovanje, građanima će biti podijeljeni i korisni informativno-edukativni materijali (brošure, priručnici i DVD-i) pripremljeni u okviru projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

10,00 – 18,00 Dani otvorenih vrata – Energetski institut Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar otvora svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija, nova rješenja proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije te upoznaje sa rekonstrukcijom postojećeg poslovnog objekta sa kojom su postignuti visoki energetski standardi.

Lokacija: Energetski institut Hrvoje Požar – Zagreb, Savska cesta 163
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

UTORAK 05. travnja 2011.

8,00 – 16,00 Učimo kroz igru Pričaj mi o energiji

U svim prvim razredima osnovnih škola održati će se satovi nastave Pričaj mi o energiji gdje će nastavnici putem slikovnice i edukativne igrice podučiti učenike o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Osim toga, učenici osnovnih škola će, kroz svoje projekte, aktivnosti, crteže i sastave pokazati što oni misle kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju.

Lokacija: Osnovne škole Grada Zagreba (114 lokacija)

18,00 – 20,00 Projekt Zdrave oči – energetske uštede

U okviru projekta Zdrave oči – energetske uštede, tvrtke OSRAM i INTRALIGHTING praktičnom primjenom modernizacije sustava rasvjete u sportskoj dvorani prezentira nova tehnološka rješenja učinkovite rasvjeti te njezin utjecaj na zdravije i sigurnije okruženje.

Lokacija: OŠ Gustava Krkleca – Božidara Magovca 103, Zagreb

8,00 – 18,00 Predavanje Klima i energija!

U svim srednjim školama održava se sat nastave učenicima prvih razreda na temu nepovoljnih klimatskih promjena izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovog utjecaja na korištenje energetskih resursa. Na predavanju, učenici koriste priručnik Klima i energija.

Lokacija: Srednje škole Grada Zagreba (67 lokacija)

9,00 – 16,00 Međunarodni seminar ManagEnergy Jačanje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje ciljeva iz Sporazuma gradonačelnika

Kako bi pomogli lokalnim upravama da vlastitim kapacitetima i uz pomoć potpornih struktura EC realiziraju obveze preuzetih pristupanjem u Sporazum gradonačelnika, ManagEnergy u suradnji sa Gradom Zagrebom i Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske organizira međunarodni seminar na kojem stručnjaci prezentiraju kako razvijati i implementirati mjere iz Akcijskog plana za energetski održivi razvoj. Financijski stručnjaci prezentiraju i mogućnosti kako izvući maksimum iz ograničenih javnih financijskih sredstava za provedbu dobrih projekata.

Lokacija: Starogradska vijećnica Zagreb, Ćirilometodska 5 (dvorana A)

16:00-18:00 Tribina Poduzetničke mogućnosti u sektoru energetike

Obrtnička komora Zagreb za svoje članove i ostale zainteresirane obrtnike i poduzetnike, održava u svojim prostorijama prezentacije na temu novih mogućnosti razvoja sektora obrtništva i poduzetništva na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao i prilagodbe novim tržišnim uvjetima.

Lokacija: Obrtnička komora Grada Zagreba, Ilica 49

10,00 – 13,00 Tribina Energetski certifikat – iskaznica zgrade

Hrvatska udruga energetskih certifikatora kroz stručna predavanja prezentira sudionicima potrebu energetskog certificiranja zgrada i isplativost ulaganja u energetsku obnovu zgrada.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

14,00 – 16,00 Dani otvorenih vrata – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Laboratorij za obnovljive izvore energije

Fakultet elektrotehnike i računarstva otvara svoja vrata za stručni obilazak Laboratorija za obnovljive izvore energije. Laboratorij predstavlja mikromrežu koja se sastoji od specijalno projektiranog vjetroagregata, elektrolizatora za proizvodnju vodika povezanog s agregatom gorivnih članaka, te mrežom fotonaposkih panela. Istraživanja u Laboratoriju naglašeno su usmjerena na povećanje efikasnosti pretvorbe energije obnovljivih izvora pomoću naprednih metoda upravljanja i estimacije.

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Laboratorij za obnovljive izvore energije – 13. Kat, C zgrada, Unska 3, Zagreb

09,00-18,00 Interklima, 21. međunarodni sajam grijanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda, u sklopu Zagrebačkog proljetnog velesajma

Zahvaljujući bogatom izložbenom programu te mnogobrojnim stručnim manifestacijama, INTERKLIMA je svake godine nezaobilazno mjesto susreta poslovnih i stručnih posjetitelja koji na jednom mjestu mogu steći saznanja o novim proizvodima i tehnološkim rješenjima na području grijanja i klimatizacije.

Lokacija: Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

SRIJEDA, 06. travnja 2011.

9:00-11:00 PREZENTACIJA GRADA FREIBURGA

Grad Freiburg će prezentirati svoju strategiju održivog razvoja, kao i provođenje strateških projekata za povećanje energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije. Osim toga, prikazati će modele financiranja energetskih projekata, kao i utjecaj istih na razvijanje gospodarstva i podizanje kvalitete života u gradu.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb

dvorana A

11,30 – 16,00 Stručni skup projekta Izgradnja sustava za gospodarenje energijom u gradovima

Međusobna suradnja gradova u cilju energetski održivog razvoja važan je dio u procesu globalne borbe protiv klimatskih promjena. Nastavak projekta Izgradnja sustava za gospodarenje energijom u gradovima i suradnja gradova- partnera Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Skopja i Freiburga te proširenje suradnje sa drugim glavnim gradovima u regiji uz potporu GIZ-a (Deutshe Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH), važan je ne samo za glavne gradove, nego i za širu regiju.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb

dvorana D

11,30 – 17,00 Međunarodni seminar strukovnih komora arhitekture, graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike

Kako održivo korištenje energije uklopiti u zahtjeve suvremenog života i kako koristiti suvremene tehnologije u interesu održivog razvoja kao i o odgovornoj ulozi struke, prezentirati će se na savjetovanjima strukovnih organizacija arhitekata, građevinara, strojarskih inženjera i inženjera elektrotehnike.

Stručni međunarodni seminar namijenjen je lokalnim upravama, arhitektima, građevinarima, strojarskim inženjerima i inženjerima elektrotehnike, te drugim stručnim osobama koji se bave područjem energetike.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb

dvorana A – Hrvatska komora arhitekata

dvorana B – Hrvatska komora strojarskih inženjera

dvorana C – Hrvatska komora inženjera elektrotehnike


11,00 – 13,00 Tribina Inovativno poduzetništvo na području obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o., sa suradnicima održava stručna predavanja o mogućnostima inovativnog poduzetništva na području obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, kao temelj konkurentnosti na svjetskom tržištu.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

09,00-18,00 Interklima, 21. međunarodni sajam grijanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda, u sklopu Zagrebačkog proljetnog velesajma

Zahvaljujući bogatom izložbenom programu te mnogobrojnim stručnim manifestacijama, INTERKLIMA je svake godine nezaobilazno mjesto susreta poslovnih i stručnih posjetitelja koji na jednom mjestu mogu steći saznanja o novim proizvodima i tehnološkim rješenjima na području grijanja i klimatizacije.

Lokacija: Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

ČETVRTAK, 07. travnja 2011.

08,30 – 18,30 Godišnja konferencija ENERGY CITIES

Godišnja konferencija Energy Cities svojim inovativnim konceptom približava raznolik raspon praktičnih rješenja za nisko-energetske gradove, te ujedno potiče motiviranost i kreativnost sudionika da primijene nove pristupe u svojim sredinama. Tijekom konferencije biti će prezentirane sve teme vezane uz energetski održivi razvoj. U radu konferencije sudjeluje više od 250 članova Energy Citiesa iz svih dijelova Europe.

Lokacija: Hotel The Westin – Izidora Kršnjavoga 1 (Kristalna dvorana)

10,00 – 13,00 Stručna tribina: Šumska biomasa kao nositelj energije – doprinos održivom razvoju

Studentima Fakulteta Šumarstva Sveučilišta u Zagrebu prezentira se primjena novih tehnologija iskorištavanja šumske biomase za proizvodnju električne i toplinske energije, kao i nove tehnologije uporabe obnovljivih izvora energije i čistih goriva.

Lokacija: Šumarski fakultet, Svetošimunska 25 (nova zgrada)

10,00 – 13,00 Tribina organizacija civilnog društva Koliko nam je važan održiv energetski razvoj?

Udruge aktivne na polju energetike prezentirat će kako građani kao pojedinci mogu doprinijeti energetski održivom razvoju i očuvanju okoliša, primjere energetski održivih zajednica te vlastite aktivnosti na tom području.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

10,00 – 18,00 Dani otvorenih vrata – EL-TO Zagreb

Elektrana – toplana Zagreb otvara svoja vrata za stručne posjete grupama učenika i studenata koji se upoznaju sa kogeneracijskim tipom elektrane u kojoj se istovremeno proizvodi električna i toplinska energija.

Lokacija: TE-TO Zagreb, Zagorska 1

09,00-18,00 Interklima, 21. međunarodni sajam grijanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda, u sklopu Zagrebačkog proljetnog velesajma

Zahvaljujući bogatom izložbenom programu te mnogobrojnim stručnim manifestacijama, INTERKLIMA je svake godine nezaobilazno mjesto susreta poslovnih i stručnih posjetitelja koji na jednom mjestu mogu steći saznanja o novim proizvodima i tehnološkim rješenjima na području grijanja i klimatizacije.

Lokacija: Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15

10,00-14,00 Predavanje Učinimo aute zelenima

Hrvatski autoklub svojim članovima prezentira eko –vožnju čiji je osnovni cilj smanjenje potrošnje goriva i smanjenje emisije ispušnih plinova. EKO vožnja je jedan moderni, novi stil vožnje a temelji se na povećanju brige o svijesti očuvanja okoliša.

Lokacija: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

PETAK, 08. travnja 2011.

8,30 – 18,30 Godišnja konferencija ENERGY CITIES

Godišnja konferencija Energy Cities svojim inovativnim konceptom približava raznolik raspon praktičnih rješenja za nisko-energetske gradove, te ujedno potiče motiviranost i kreativnost sudionika da primijene nove pristupe u svojim sredinama. Tijekom konferencije biti će prezentirane sve teme vezane uz energetski održivi razvoj. U radu konferencije sudjeluje više od 250 članova Energy Citiesa iz svih dijelova Europe.

Lokacija: Hotel The Westin – Izidora Kršnjavoga 1 (Kristalna dvorana)

14,30 – 17,00 Prezentacija inicijative Covenant of Mayors

U sklopu konferencije Energy Cities, održava se prezentacija predstavnika Covenant of Mayors, te u interaktivnoj komunikaciji članovi Covenant of Mayors (Sporazum gradonačelnika), kao i oni koji žele pristupiti toj organizaciji, mogu dobiti direktne odgovore na pitanja u svezi odgovornosti i obveza proizašlih iz prihvaćanja Sporazuma gradonačelnika, kao i informacije o prednostima koje su osigurane za članove.

Lokacija: Hotel The Westin – Izidora Kršnjavoga 1 (Kristalna dvorana)

10,00 – 12,00Seminar – Mogućnosti financiranja projekata i razvoja investicija u energetici

Savez za energetiku Zagreba zajedno sa Europskom poduzetničkom mrežom Hrvatske i Banco Popolare Croatia organizira stručni seminar kroz koji će pružiti cjelovite informacije o mogućnostima financiranja, investiranja i poduzetničkog partnerstva u energetskom sektoru. Seminar je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima te investitorima.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

10,00 – 18,00 Dani otvorenih vrata – Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

Sunčana kuća – Špansko otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija te nova rješenja proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Sunčana kuća Špansko – Zagreb, J. Kavanjina 14

09,00-18,00 Interklima, 21. međunarodni sajam grijanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda, u sklopu Zagrebačkog proljetnog velesajma

Zahvaljujući bogatom izložbenom programu te mnogobrojnim stručnim manifestacijama, INTERKLIMA je svake godine nezaobilazno mjesto susreta poslovnih i stručnih posjetitelja koji na jednom mjestu mogu steći saznanja o novim proizvodima i tehnološkim rješenjima na području grijanja i klimatizacije.

Lokacija: Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

SUBOTA, 09. travnja 2011.

8,00-20,00 Izložbe tvrtki, poduzetnika, profesionalnih udruga, EKO dječjih vrtića i EKO škola

Kao središnji događaj Zagrebačkog energetskog tjedna, na Trgu bana Jelačića, održava se izložba tvrtki, poduzetnika, profesionalnih udruga, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Izlagači prezentiraju svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima,izlažu svoje eksponate te izravno komuniciraju sa građanima.

Lokacija: Trg bana Jelačića – Zagreb

09,00-18,00 Interklima, 21. međunarodni sajam grijanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda, u sklopu Zagrebačkog proljetnog velesajma

Zahvaljujući bogatom izložbenom programu te mnogobrojnim stručnim manifestacijama, INTERKLIMA je svake godine nezaobilazno mjesto susreta poslovnih i stručnih posjetitelja koji na jednom mjestu mogu steći saznanja o novim proizvodima i tehnološkim rješenjima na području grijanja i klimatizacije.

Lokacija: Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15

10,00 – 13,00 Seminar Energetska učinkovitost arhitekture u novogradnji i obnovi

Budimo aktivni, gradimo pasivno, pravo je rješenje u situaciji rasta potrošnje energije i nesigurnosti opskrbe energijom. Koja su rješenja za postizanje energetske učinkovitosti arhitekture u novogradnji i obnovi prezentiraju predavači Arhitektonskog fakulteta.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba - Zagreb, Kaptol 27
Više informacija na http://solarserdar.blogspot.com.

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

2 komentara:

 1. It is at the community level that Croatia’s environmental and economic challenges meet. Small towns and large cities are on the front lines of environmental problems such as waste management, water quality and transportation. At the same time, they are where most of the country’s economic activity occurs – and where economic hardships are most keenly felt. Constrained by provincial law, many municipalities are looking for innovative solutions. Croatian Center of Renewable Energy Sources focuses on developing a broad array of market-based instruments to help municipalities address environmental concerns while creating new sources of revenue.

  OdgovoriIzbriši
 2. Posebna pozornost posvetiti će se edukaciji djece o energetskoj učinkovitosti te recikliranju. Tako će se u vrtićima, osnovnim i srednjim školama dijeliti prigodne bojanke i knjige.
  - Pozivam roditelje, djedove i bake da sljedeći tjedan budu strpljivi i spremni na brojna pitanja o ekologiji od strane njihove djece i unučadi - kazao je gradonačelnik Milan Bandić na konferenciji za novinare.

  Bandić je u svom govoru istaknuo važnost štednje energije i čuvanja okoliša. Nakon što je pročitao govor gradonačelnik je brzo napustio konferencijsku dvoranu te je vođenje konferencije prepustio Marijanu Marasu, pročelniku Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

  Maras je istaknuo kako je zagrebački tjedan opsežan te da je drugi po veličini, odmah iza bruxelleškog. U sklopu sajma osim edukacija djece održat će se brojna predavanja u prostorijama Tribine Grada Zagreba, susreti gospodarstvenika, obrtnika, predstavnika lokalnih samouprava, ministarstva i državnih agencija.

  Dodao je kako će Grad pokrenuti projekt subvencioniranja postavljanja foto-naponskih ćelija na kuće. Za taj fond je Grad osigurao 1,8 milijuna kuna dok bi dio sredstava osigurala i Agencija za energetsku efikasnost.

  - Prema našim procjenama projektom bi sa 40 posto subvencionirali postavljanje tih ćelija na oko 300 krovova kuća u Zagrebu - kazao je Maras.

  Dodao je kako se planira da se postavi što veći broj takvih uređaja na krovove kuća i zgrada u gradu. Jedna od tih zgrada će i biti središnja zgrada Gradske uprave u Vukovarskoj.

  Julije Tomac iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske kazao je kako je ulaganje u takve projekte važno za oživljavanje gospodarstva.

  - Obnovljivi izvori energije su važni za razvoj gospodarstva jer se gotovo cijeli proces odvija u kod nas. Ovdje se proizvodi i troši energija, a izvođači su također domaći - kazao je Tomac.

  U sklopu tjedna bit će organizirani posjeti brojnim tvrtkama, elektrani-toplani na Trešnevci kao i sunčanoj kući u Španskom.

  OdgovoriIzbriši