ponedjeljak, 4. travnja 2011.

INTERKLIMA 2011 HCOIE


HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

poziva Vas na Simpozij

INTERKLIMA 2011

Simpozij INTERKLIMA je najstariji stručni skup takve vrste u ovom dijelu Europe.

Međunarodni simpozij INTERKLIMA održava se u sklopu Međunarodnog sajma grijanja, hlađenja, klimatizacije i obrade pitkih voda na Zagrebačkom velesajmu od 1969. godine. Simpozij i sajam su bienalnog karaktera.

INTERKLIMA 2011 održat će se u dvije cjeline i to:

1. dan - znanstveni dio: Dan Frana Bošnjakovića i 10. konferencija o termografiji
2. dan - stručni dio s prezentacijama tvrtki.
Radovi za znanstveni dio simpozija pišu se i iznose na engleskom, a za stručni dio na hrvatskom jeziku.


Simpozij INTERKLIMA, kao najstariji simpozij takve vrste u ovom dijelu Europe, postao je tradicionalno mjesto susreta znanstvenika i stručnjaka iz područja klimatizacije, grijanja i hlađenja. To je također mjesto gdje brojni izlagači sa sajma INTERKLIMA izravno mogu predstavljati svoje novosti okupljenim stručnjacima.

Očekujemo da će i ovaj, 21. po redu Međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji te 10. konferencija o termografiji okupiti ugledne stručnjake koji će tijekom dvodnevnog rada razmijeniti brojna istraživačka i radna iskustva iz tematskih područja simpozija.

Uz sudjelovanje na simpoziju INTERKLIMA sudionici imaju pravo na ulaznicu za jednokratan posjet sajmu INTERKLIMA na Zagrebačkom velesajmu u Zagrebu.

Napomena:
Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Simpoziju ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008 i 141/2009).

Sudionici svojom prisutnošću na Seminaru ostvaruju ukupno 22 boda, od čega 6 bodova iz regulative.
ORGANIZATORI

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu


Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

SUORGANIZATORI
ENERGETIKA MARKETING, Zagreb, Croatia
ZAGREB FAIR, Zagreb, Croatia

POKROVITELJI
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Hrvatski zavod za norme
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Energetski institut “Hrvoje Požar”
HEP Toplinarstvo d.o.o.
HEP ESCO d.o.o.

PROGRAM

četvrtak, 7. travnja 2011.
Thursday, April, 7th. 2011
Znanstveni dio - Dan Frana Bošnjakovića
Scientific Section - The Fran Bošnjaković Day
prof. dr. sc. Mladen ANDRASSY
UVODNA RIJEČ
INTRODUCTORY NOTE
prof. dr. sc. Karl Friedrich KNOCHE
RATIONAL UTILIZATION OF ENERGY FOR SPACE HEATING IN GERMANY
Ertan BUYRUK
NUMERICAL RESEARCH OF HEAT TRANSFER FOR THERMAL BRIDGES FORMED BY DIFFERENT GEOMETRIES WITH BEAMS
Vladimir GLAŽAR, dipl. ing.
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THERMODYNAMICAL PROPERTIES OF FIN-AND-TUBE AND HEAT EXCHANGER WITH MICROCHANNEL COIL
Ertan BUYRUK
APPLICATION OF DIFFERENT INSULATION MATERIALS FOR COLD CLIMATE REGIONS
doc. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing.
PRORAČUN DIZALICE TOPLINE TLO-VODA PREMA NORMI HRN EN 15316-4-2
CALCULATION OF A GROUND SOURCE HEAT PUMP ACCORDING TO THE STANDARD HRN EN 15316-4-2
Nikola SKENDROVIĆ
POSTUPNIK ZA PRORAČUN TOPLINSKIH GUBITAKA U SUNČANOM SUSTAVU GRIJANJA PROSTORA I PRIPREME TOPLE VODE S TOPLOVODNIM KOTLOM NA BIOMASU
METHOD FOR CALCULATION OF LOSSES IN A SOLAR SPACE HEATING AND DOMESTIC HOT WATER SYSTEM WITH BIOMASS BOILER
doc. dr. sc. Mihajlo FIRAK, dipl. ing.
STANJE RAZVOJA TERMOAKUSTIČKIH UREĐAJA
THE STATE OF THE DEVELOPMENT OF THE THERMOACOUSTIC DEVICES
Paolo BLECICH, dipl. ing.
UTJECAJ SUSTAVA PROVJETRAVANJA NA TOPLINSKI KOMFOR I POTROŠNJU ENERGIJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE U SAMOSTOJEĆOJ OBITELJSKOJ KUĆI
THE INFLUENCE OF THE VENTILATION SYSTEM ON THE THERMAL COMFORT AND ELECTRICITY CONSUMPTION FOR HEATING IN A FREESTANDING FAMILY HOUSE
doc. dr. sc. Dražen Lončar, dipl. ing.
ENERGETIC, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC COMPARISON OF COGENERATION SYSTEMS IN LOCAL AND DISTRICT HEATING
ENERGETIC, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC COMPARISON OF COGENERATION SYSTEMS IN LOCAL AND DISTRICT HEATING
prof. dr. sc. Veljko FILIPAN, dipl. ing.
UTJECAJ SVOJSTAVA REALNIH RADNIH MEDIJA NA ENERGETSKU ZNAČAJKU GEOTERMALNIH DIZALICA TOPLINE
THE INFLUENCE OF THE CHARACTERISTICS OF REAL WORKING FLUIDS ON THE ENERGY EFFICIENCY OF GEOTHERMAL HEAT PUMPS
prof. dr. sc. Zvonimir GUZOVIĆ
POSSIBILITIES OF ELECTRICITY GENERATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA BY MEANS OF LOW TEMPERATURE GEOTHERMAL SOURCES
dr. sc. Ahmet Can, prof.
EXERGETIC OPTIMIZATION OF BUILDING HEATING AND COOLING
Dragomir PAVKOVIĆ, dipl. ing.
PROCJENA BUDUĆE POTROŠNJE ENERGIJE OBRAZOVNOG SEKTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ENERGY DEMAND MODELLING FOR THE CROATIAN EDUCATION SECTOR
10. konferencija o termografiji
10th. Conference on Thermography
prof. dr. sc. Srećko Švaić
UVODNA RIJEČ
INTRODUCTORY NOTE
Ertan BUYRUK
THERMOGRAPHIC SURVEY OF DIFFERENT BUILDINGS IN SIVAS, TURKEY
Emanuel PANIC
THERMOGRAPHY - A COMMON TECHNIQUE FOR BUILDING ANALYSIS?
prof. dr. sc. Ivanka BORAS, dipl. ing.
ANALIZA KVALITETE IZOLACIJE I KONTROLA OVOJNICE ZGRADE PRIMJENOM INFRACRVENE TERMOGRAFIJE
ANALYSIS OF THE BUILDING ENVELOPE INSULATION QUALITY USING IR THERMOGRAPHY
Emanuel PANIC
BLOWER-DOOR TESTING - GENERAL CHARACTERISTICS AND SPECIAL APPLICATIONS
Rajko ROGINIĆ, dipl. ing.
KORIŠTENJE IC TERMOGRAFIJE U PROJEKTIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
USE OF IR THERMOGRAPHY IN ENERGY EFFICIENCY PROJECTS
Danijel JANTOL, ing.
PRIMJENA TERMOGRAFIJE U ZGRADARSTVU
APPLICATION OF THERMOGRAPHY IN BUILDING SCIENCE
mr. sc. Milovan RANILOVIĆ, dipl. ing.
PRIMJENA INFRACRVENE TERMOGRAFIJE ZA OTKRIVANJE NEPRAVILNOSTI U OVOJNICI ZGRADA
USE OF INFRARED THERMOGRAPHY FOR DETECTION OF DEFECTS IN BUILDING ENVELOPES
Valentin BUREK, ing.
TERMOGRAFSKO SNIMANJE VREĆASTOG DISTRIBUTERA ZRAKA
THERMOGRAPHIC MEASUREMENTS OF THE AIR BAG DISTRIBUTOR
Tomislav JAKŠIĆ, dipl. ing.
TEST RIG AS DEVELOPMENT INCENTIVE


petak, 8. travnja 2011.
Friday, April, 8th. 2011
Stručni dio
Specialized Events
doc. dr. sc. Damir DOVIĆ
UVODNA RIJEČ
INTRODUCTORY NOTE
Alan RODIĆ, mag. ing. mech.
ALGORITAM ZA ODREĐIVANJE ENERGIJSKIH ZAHTJEVA I UČINKOVITOSTI TERMOTEHNIČKIH SUSTAVA U ZGRADAMA
AN ALGORITHM FOR DETERMINATION OF THE ENERGY REQUIREMENTS AND EFFICIENCY OF THERMOTECHNICAL SYSTEMS IN BUILDINGS
Vjekoslav ČUKMAN, ing.
USKLAĐIVANJE HRVATSKE I EUROPSKE REGULATIVE U PODRUČJU TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ
ACCOMODATION OF CROATIAN LEGISLATURE TO EUROPEAN IN THE FIELD OF OZONE DEPLETING SUBSTANCES
Hrvoje PEŠUT, ing.
ODREĐIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI OMOTAČA GRAĐEVINE I TERMOGRAFSKO SNIMANJE
DETERMINATION OF AIR-TIGHTNESS OF BUILDINGS AND THERMOGRAPHIC RECORDING
Željko KRKLEC, dipl. ing.
DOKAZIVANJE UČINAKA VLAGE MJERENJEM POVRŠINSKE I DUBINSKE VLAGE U KOMBINACIJI S IC TERMOGRAFIJOM
PROVING OF MOISTURE IMPACTS BY MEASURING SURFACE AND DEEP MOISTURE IN COMBINATION WITH IR THERMOGRAPHY
mr. sc. Albin SMRKE, mag. ing.
ENERGETSKA OPTIMIZACIJA GRIJANJA POMOĆU INTELIGENTNE CIRKULACIJSKE PUMPE
OPTIMIZATION OF HEATING ENERGY CONSUMPTION USING AN INTELLIGENT CIRCULATION PUMP
mr. sc. Ivan ČULJAK, dipl. ing.
EKOLOŠKI ASPEKT KAO ALAT ZA ODABIR MATERIJALA PROZORSKOG PROFILA
ECOLOGICAL ASPECTS AS A TOOL FOR CHOOSING WINDOW PROFILES MATERIAL
Krešimir PEĆAR, dipl. ing.
ULTRAFILTRACIJA U PRIPREMI PITKE VODE - TEHNOLOGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA
ULTRAFILTRATION IN POTABLE WATER PREPARATION - A TECHNOLOGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Dario HRASTOVIĆ, dipl. ing.
GREŠKE U PROJEKTIRANJU SUSTAVA DIZALICA TOPLINE
ERRORS IN HEAT PUMP SYSTEM DESIGN
Marko GRĐAN, dipl. ing.
OD IDEJE DO REALIZACIJE - PROJEKT SOLARNE NISKOENERGETSKE KUĆE S ELEMENTIMA PASIVNE ARHITEKTURE
FROM THE IDEA TO REALIZATION - A PROJECT OF A SOLAR LOW-ENERGY HOUSE WITH ELEMENTS OF PASSIVE ARCHITECTURE
Ivan JAGNJIĆ, mag. ing. mech.
PROTUPOŽARNE ZAKLOPKE PREMA HRN EN 1366-2
FIREPROOF DAMPERS ACCORDING TO EN 1366-2
mr. sc. Danijel ČURLIN, dipl. ing.
S VISOKOM UČINKOVITOŠĆU U BUDUĆNOST
WITH HIGHER EFFICIENCY TO THE FUTURE

HRVATSKI CENTAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ( HCOIE )

1 komentar:

 1. Posebna pozornost posvetiti će se edukaciji djece o energetskoj učinkovitosti te recikliranju. Tako će se u vrtićima, osnovnim i srednjim školama dijeliti prigodne bojanke i knjige.

  - Pozivam roditelje, djedove i bake da sljedeći tjedan budu strpljivi i spremni na brojna pitanja o ekologiji od strane njihove djece i unučadi - kazao je gradonačelnik Milan Bandić na konferenciji za novinare.

  Bandić je u svom govoru istaknuo važnost štednje energije i čuvanja okoliša. Nakon što je pročitao govor gradonačelnik je brzo napustio konferencijsku dvoranu te je vođenje konferencije prepustio Marijanu Marasu, pročelniku Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

  Maras je istaknuo kako je zagrebački tjedan opsežan te da je drugi po veličini, odmah iza bruxelleškog. U sklopu sajma osim edukacija djece održat će se brojna predavanja u prostorijama Tribine Grada Zagreba, susreti gospodarstvenika, obrtnika, predstavnika lokalnih samouprava, ministarstva i državnih agencija.

  Dodao je kako će Grad pokrenuti projekt subvencioniranja postavljanja foto-naponskih ćelija na kuće. Za taj fond je Grad osigurao 1,8 milijuna kuna dok bi dio sredstava osigurala i Agencija za energetsku efikasnost.

  - Prema našim procjenama projektom bi sa 40 posto subvencionirali postavljanje tih ćelija na oko 300 krovova kuća u Zagrebu - kazao je Maras.

  Dodao je kako se planira da se postavi što veći broj takvih uređaja na krovove kuća i zgrada u gradu. Jedna od tih zgrada će i biti središnja zgrada Gradske uprave u Vukovarskoj.

  Julije Tomac iz Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske kazao je kako je ulaganje u takve projekte važno za oživljavanje gospodarstva.

  - Obnovljivi izvori energije su važni za razvoj gospodarstva jer se gotovo cijeli proces odvija u kod nas. Ovdje se proizvodi i troši energija, a izvođači su također domaći - kazao je Tomac.

  U sklopu tjedna bit će organizirani posjeti brojnim tvrtkama, elektrani-toplani na Trešnevci kao i sunčanoj kući u Španskom.

  OdgovoriIzbriši