utorak, 5. listopada 2010.

SOLAR SERDAR -SOLARNI PAKETI cjenik

SOLAR SERDAR
Vakuumski cijevni kolektor VTK 570 ; neto: 1m2 auroTHERM exclusiv VTK 570
VPC kn 4.957,84 MPC kn 6 .048,56
Vakuumski cijevni kolektor VTK 1140 ; neto: 2m2 auroTHERM exclusiv VTK 1140
VPC kn 9.915,68 MPC kn 12.097,12
Spojni set za instaliranje modula (izolacija i pokrov za spoj kolektora)
VPC kn 388,85 MPC kn 4 74,40
Produžni modul za spajanje šina
VPC kn 291,64 MPC kn 3 55,80
Priključni set - hidraulički adapter s izolacijom (15x3/4 2kom., prehod iz DN 15 na 3/4)
VPC kn 194,43 MPC kn 2 37,20
Set za instalaciju na kosi krov 2 kolektora VTK 570 ili 1 VTK 1140
VPC kn 1.244,32 MPC kn 1 .518,07
Set za instalaciju na kosi krov 3 kolektora VTK 570 ili 1 VTK 1140 i 1 VTK 570
VPC kn 1.691,50 MPC kn 2 .063,63
Set za instalaciju na ravni krov 2 kolektora VTK 570 ili 1 VTK 1140
VPC kn 797,14 MPC kn 9 72,51
Set za instalaciju na ravni krov 1 kolektora VTK 570
VPC kn 486,06 MPC kn 5 93,00
Set konzola za instalaciju kolektora na crijep od škriljevca-4 kom.
VPC kn 544,39 MPC kn 6 64,16
Set dugih vijaka za instalaciju na klasičan crijep ili Berliner-4 kom.
VPC kn 651,32 MPC kn 7 94,61
Okvir za montažu VTK kolektora na ravni krov
VPC kn 1.312,37 MPC kn 1 .601,09
Ploča za učvršćenje okvira za montažu VTK kolektora na ravni krov (309630)
VPC kn 923,52 MPC kn 1 .126,69

SOLARNI PAKETI

Solarni paket 1 PRO - instaliranje na kosi krov
sp1pro* sp1pro (2 kom.VFK 145V.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 18 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 18.285,67 kn 2 2.308,52
Solarni paket 1 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp1plus* sp1plus (3 kom.VFK 145V.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 18 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 22.533,86 kn 2 7.491,31
Solarni paket 2 PRO - instaliranje na kosi krov
sp2pro* sp2pro (3 kom.VFK 145V.; VIH S 400; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 25 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 25.071,10 kn 3 0.586,75
Solarni paket 2 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp2plus* sp2plus (4 kom.VFK 145V.; VIH S 400; cijevna gr.; tekućina 20 lit.; exp.posuda 35lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 29.329,01 kn 3 5.781,39
Solarni paket 3 PRO - instaliranje na kosi krov
sp3pro* sp3pro (4 kom.VFK 145V.; VIH S 500; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; exp.posuda 35 lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 30.991,35 kn 3 7.809,44
Solarni paket 3 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp3plus* sp3plus (5 kom.VFK 145V.; VIH S 500; cijevna gr.; tekućina 20+20 lit.; exp.posuda 50lit, prihvatna kompenzacijska posuda 5lit.;pribori za instaliranje na kosi krov) kn 36.308,87 kn 4 4.296,82
Solarni paket 4 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp4plus* sp4plus (5 kom.VFK 145V.; VPS SC 700; cijevna gr.; tekućina 20+20 lit.; exp.posuda 50lit, prihvatna kompenzacijska posuda 12lit., VRS 620/2, 3xVR10, kn 42.774,17 kn 5 2.184,49
pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 5 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp5plus* sp5plus (8 kom.VFK 145V.; VPS S 100; TVS 40, cijevna grupa.; tekućina 20+20 lit.; exp.posuda 80lit, prihvatna kompenzacijska posuda 12lit., VRS 620/2, kn 69.614,55 kn 8 4.929,75
pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 6 PRO - instaliranje na kosi krov
sp6pro* sp6pro (1 kom.VTK 570, 1 kom VTK 1140.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 24.147,59 kn 2 9.460,05
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 6 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp6plus* sp6plus (2 kom VTK 1140.; VIH S 300; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 29.299,85 kn 3 5.745,81
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 7 PRO - instaliranje na kosi krov
sp7pro* sp7pro (2 kom VTK 1140.; VIH S 400; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 31.701,00 kn 3 8.675,22
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 7 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp7plus* sp7plus (2 kom VTK 1140, 1 kom VTK 570.; VIH S 400; cijevna grupa; tekućina 20 lit.; expanzijska posuda 25 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 36.532,46 kn 4 4.569,60
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 8 PRO - instaliranje na kosi krov
sp8pro* sp8pro (3 kom VTK 1140.; VIH S 500; cijevna grupa; tekućina 20+10 lit.; expanzijska posuda 35 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 43.599,81 kn 5 3.191,76
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
Solarni paket 8 PLUS - instaliranje na kosi krov
sp8plus* sp8plus (3 kom VTK 1140, 1 kom VTK 570.; VIH S 500; cijevna grupa; tekućina 20+10 lit.; expanzijska posuda 35 lit; brzo odzračni lončić; prihvatna kompenzacijska kn 48.431,27 kn 5 9.086,15
posuda 5lit, pribori za instaliranje na kosi krov)
*potrebno odabrati dodatni pribor: u ovisnosti o vrsti pokrova krova (krovni nosači za crijep tipa Tondach/Bramac, Biber, za ostale tipove),
regulaciju (VRS 560/2 ili VRS 620/2), termostatske ventile, električne grijače (2 ili 6kW), sigurnosnu grupu, automatski odzračni sustav,
hidraulički blok (309640)...
*paketi nisu zamjena za projektiran sustav, paketi su rađeni po pretpostavci da je kolektorsko polje usmjereno na južnu stranu s nagibom 30-45°,
paketi 1-5 su za okomitu izvedbu kolektorskog polja, srednja godišnja suma ozračenosti vodoravne plohe u RH iznosi 1,15-1,6 MWh/m2,
specifikaciju opreme za vodoravnu izvedbu kolektorskih polja i za ugradnju u krov i na ravni krov šaljemo na upit

SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com
http://solarserdar.wordpress.com

Nema komentara:

Objavi komentar