četvrtak, 13. svibnja 2010.

SOLAR SERDAR - TARIFNI SUSTAV za proizvodnju ELEKTRICNE ENERGIJE iz OBNOVLJIVIH IZVORA energije

SOLAR SERDAR


Tarifni sustav

(Članak 4. stavak 1. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije)


Tip postrojenja cijena (kn/kWh)
1.a.1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW 3,7718
1.a.2.sunčane elektrane instalirane snage veče od 10 kW do uključivo 30 kW 3,3281
1.a.3.sunčane elektrane instalirane snage veče od 30 kW 2,3296
1.b.hidroelektrane 0,7655
1.c.vjetroelektrane 0,7099
1.d.1.elektrane na biomasu iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama, koštice …) 1,3312
1.d.2.elektrane na krutu biomasu iz drvno-preradivačke industrije (kora, piljevina, sječka..) 1,0538
1.e.geotermalne elektrane 1,3979
1.f.elektrane na bioplin iz poljoprivrednih nasada (kukuruzna silaža ...) te organskih ostataka i otpada iz poljoprivrede i prehrambeno-preradivačke industrije (kukuruzna silaža, stajski gnoj, klaonički otpad, otpad iz proizvodnje biogoriva …) 1,3312
1.g.elektrane na tekuča biogoriva 0,3993
1.h.elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 0,3993
1.i.elektrane na ostale obnovljive izvore (morski valovi, plima i oseka ...) 0,6656
SOLAR SERDAR
solarserdar@gmail.com

Nema komentara:

Objavi komentar