srijeda, 27. ožujka 2013.

Projekt Solarni Suncokreti

 

Projekt Solarni Suncokreti

Projekt Solarni suncokret namijenjen je edukaciji učenika osnovnih škola o obnovljivim izvorima energije - energiji sunca, vjetra, riječnih tokova, morskih mijena i valova, geotermaloj energiji te energiji biomase.
U sklopu projekta, omogućenog donacijom Hrvatskog Telekoma, u 10 osnovnih škola - u Dubrovniku, Hvaru, Zadru, Kaštel Lukšiću, Krku, Puli, Križevcima, Zagrebu, Ivanić-Gradu i Vukovaru - instaliran je po jedan solarni treker, uređaj koji se tijekom dana okreće za suncem, poput suncokreta, iz čega je proizašao i sam naziv projekta.
Solarni trekeri samostojeći su solarni sustavi koji „prate“ sunce tijekom dana tako da se solarni moduli usmjeravaju prema suncu pod optimalnim kutom, što donosi oko 30% veću učinkovitost sustava, a time i više proizvedene električne energije.
Informacije o količini proizvedene električne energije putem „solarnog suncokreta“ prikupljat će se i voditi do sustava na Internetu na kojem će se moći: vidjeti koliko je koji „suncokret“ proizveo električne energije u nekom satu, danu, mjesecu ili godini; usporediti sa solarnim suncokretima u drugim školama; očitati za koliko je smanjena emisija CO2; zbrojiti rezultate svih „suncokreta“ zajedno i sl. Sve navedene informacije na Internetu činit će virtualnu mrežu solarnih suncokreta.
U sklopu projekta organizirana je edukacija za nastavnike te su osigurani materijali koji sadrže prijedlog nastavnog programa i korištenja radnih listova i slikovnica za učenike 3. i 6. razreda osnovne škole (imaju preporuku za korištenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta).


Nema komentara:

Objavi komentar