Tuesday, February 25, 2014

Koncesije za istraživanje Jadrana
Znamo da je ministar u euforiji ali postoji i druga strana medalje koja bi imala katastrofalne posljedice po okoliš i ekonomiju cijele Hrvatske. Što se tiče milijardi i silnom bogatstvu koje spominje, ne vidimo ih u rukama naroda Afrike, Brazila, Indije gdje su u priobalju na tisuće korporativnih polja i bušotina. 


Cjelokupni postupak istraživanja i eksploatacije nafte započeo je donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja RH, donešene prošle godine u lipnju. Njome je predviđeno da se na području Jadrana istraži i eventualno eksploatira 29 polja. Na temelju te Strategije donesen je Zakon o ugljikovodicima, te potpisan postupak kako će se prići eksploataciji i istraživanju nafte i plina u Jadranu. Sporna stvar od starta je da se svaka Strategija i svaki prostorni plan u RH, a posebno Strategije i planovi koji se provode na ekološkim područjima i pod Naturom 2000, zahtjevaju Strategiju procjene utjecaja na okoliš. Očekivali smo da će Ministarstvo zaštite okoliša i Vlada RH prije nego što se Vlada upusti u javno nadmetanje, provesti postupak i izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš, pitati građane što o tome misle, turističke djelatnike, ribare. Međutim, kao i do sada sa svime se brza hitnim Vladinim i Saborskim procedurama, kao da Hrvatske za 5-10 godina neće ni biti, pa sada što se sada uzme-uzme. 
HVALA
 Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE)

Thursday, February 20, 2014

Vodiči za poduzetnike 
 U organizaciji Hrvatskog Centra Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE) nastavljeno je predstavljanje hrvatskih visokotehnoloških tvrtki, udruga i poduzetnika na europskim i svjetskim portalima kojima je zajednički predznak energetika, obnovljivi izvori energije i očuvanje okoliša.
 „Želim naglasiti da će hrvatske tvrtke, udruge i poduzetnici ovdje biti promovirane ne samo da bi prodavali svoje proizvode nego i da bi svoje znanje razvoja informacijskih i energetskih tehnologija podijelile s sličnim svjetskim tvrtkama, poduzetnicima iz razvijenih nacija kojima se Republika Hrvatska prilagođava i politički i gospodarski. Nadam se da će naše prezentacije hrvatskih tvrtki i poduzetnika dovesti do suradnje između država, kompanija i poduzetnika do razine koja nije samo prijateljstvo nego i partnerstvo", istaknuo je Željko Serdar, predsjednik Hrvatskog Centra Obnovljivih Izvora Energije.

Uz pripremljene poduzetničke vodiče lako ćete saznati koji su koraci potrebni za otvaranje poduzeća, sudjelovanje na natječajima ili dobivanje patenta.
Bespovratna sredstva iz državnog proračuna dodjeljuju gotovo sva ministarstva kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a tu je i više vrsta državnih potpora

Sredstva poreznih obveznika koja se slijevaju u državni proračun vraćaju se u gospodarstvo putem javnih poziva i natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava (potpora, darovnica, dotacija...).

Bespovratna potpora oblik je pomoći države ili nekog drugog javnog tijela određenom poduzetniku ili sektoru. Postoje dvije vrste bespovratnih potpora – državne potpore i potpore male vrijednosti.

Sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 140/05) državnu potporu dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave pravnim i fizičkim osobama koje, obavljajući gospodarsku djelatnost u određenom sektoru, sudjeluju u prometu roba i usluga, s mogućim učinkom narušavanja tržišnog natjecanja.

Potpore male vrijednosti poduzetnicima dodjeljuju tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave s karakteristikom da nemaju učinak narušavanja tržišnog natjecanja.

Sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07) ukupan iznos potpore male vrijednosti dodijeljene istom poduzetniku ne smije premašiti gornju granicu od 200.000,00 eura tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.

Osim Ministarstva poduzetništva i obrta, značajnija sredstva dodjeljuju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo socijalne politike i mladih, te institucije poput Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

                                      MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva PODUZETNIČKI IMPULS 2013 financijski potpomaže malo i srednje poduzetništvo dodjelom bespovratnih potpora.


HAMAG INVEST

Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije osnovala je Republika Hrvatska Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12). Djelatnosti HAMAG INVESTA u nadležnosti su Ministarstva poduzetništva i obrta. Agencija dodjeljuje potpore malom i srednjem poduzetništvu temeljem Poduzetničkog impulsa 2013., ali i kroz jamstvene programe te mikrokreditiranje.

Na mrežnim stranicama HAMAG INVESTa možete pronaći listu aktualnih natječaja:
1. na NACIONALNOJ tj. DRŽAVNOJ razini - za pregled tablice kliknite ovdje
2. na LOKALNOJ i REGIONALNOJ razini - za pregled tablice kliknite ovdje.


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike, industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija, upravljanje jamstvenim fondom za unaprjeđenje industrije, poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, energetsku politiku Republike Hrvatske, rudarstvo, strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja.


POSLOVNO-INOVACIJSKA AGENCIJA REPUBLIKE HRVATSKE (BICRO)
Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske provodi programe kojima se potiču inovativni tehnologijski poduzetnički projekti, ali i primijenjena istraživanja u području tehnologije te istraživačke projekte koji po završetku istraživačke faze teže daljnjoj komercijalizaciji.


MINISTARSTVO TURIZMA
Ministarstvo turizma sufinancira projekte vezane uz unaprjeđenje turističkih sadržaja, organiziranje manifestacija i slično.


MINISTARSTVO KULTURE
Ministarstvo kulture sufinancira projekte održavanja i promicanja hrvatske kulturne baštine te razvoja kulturnog stvaralaštva.


FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financijski potiče projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.


MINISTARSTVO REGIONALOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE​​​​​​
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira projekte vezane uz regionalni razvoj te nudi informacije o mogućnostima dobivanja sredstava iz EU fondova.


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ministarstvo poljoprivrede potiče hrvatske poljoprivrednike putem brojnih instrumenata dodjele bespovratnih sredstava.


AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi mjere nacionalnih potpora i pretpristupnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj, a ulaskom u Europsku uniju provodi i mjere Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.


MINISTARSTVO BRANITELJA
Ministarstvo branitelja potiče zapošljavanje i samozapošljavanje hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te podupire rad braniteljskih zadruga.


Željko Serdar
Hrvatski Centar Obnovljivih Izvora Energije (HCOIE)